Så ansöker du till vår Yrkeshögskoleutbildning "Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap"

 Ansökan och antagning

Du som vill börja på vår YH-utbildning "Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap" måste skicka in en ansökan till vår samarbetspartner Campus Telge via deras web-ansökan.

Ansökningsperiod 20 mars - 19 maj 2019:

Ansökan till "Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap" kan bara göras under en avgränsad period, den sk. ansökningsperioden. För ansökan till kursstart hösten 2019 är ansökningsperioden 20 mars - 19 maj. 

Obligatoriskt arbetsprov mådag 3 juni

Innan slutlig antagning kallas behöriga sökande till ett obligatoriskt arbetsprov på Skillebyholm som tar en heldag i anspråk. Inbjudan kommer att skickas ut till samtliga behöriga sökande. Det obligatoriska arbetsprovet genomförs i år måndagen den 3 juni.

Grundläggande behörighet

För tillträde till utbildningen krävs först och främst grundläggande yrkeshögskolebehörighet, vilket du kan läsa mer om på Yrkeshögskolemyndighetens hemsida. Utöver dessa allmäna behörighetskrav, behöver du även viss kunskap inom trädgård.

Särskild behörighet inom trädgård

Våra yrkeshögskoleutbildningar är till för dig som vill vidareutbilda dig inom trädgårdsbranschen. Yrkeshögskolemyndigheten bestämmer vilka erfarenheter du behöver ha för att vara behörig med din ansökan. Utöver de allmäna behörighetskraven för Yrkeshögskolan (YH), behöver du även viss grundläggande kunskap i trädgårdsrelaterade ämnen. Denna behörighet kan du få på något av följande sätt:

  • Godkända gymnasiebetyg i gymnasiekurserna: Marken och växternas biologi, Växtkunskap 1, Fordon och redskap eller Trädgårdsmaskiner.
  • Godkänt resultat på Skillebyholms Preparandutbildning (mer information om vår preparandutbildning hittar du här)

Arbetslivserfarenhet

Utöver ovanstående behörighet, krävs även 6 månaders arbetslivserfarenhet inom trädgårdsbranschen motsvarande heltid.

Kontaktperson Campus Telge:

Björn Eriksson
Studie- och yrkesvägledare 
Yrkeshögskolan Campus Telge
Södertälje Kommun
Tfn: 08-523 038 46
bjorn.a.eriksson@sodertalje.se
 

Mer information finns att ladda ner här: