Skillebyholms Kortkursprogram 2019
Nytt kursprogram för 2020 presenteras snart.

Våra kursledare är mycket erfarna och delar med sig av alla sina kunskaper till dig som kursdeltagare, räkna med fullspäckade timmar i naturskön miljö på Skillebyholms trädgårdsutbildning i Järna. Om inget annat anges pågår kursen mellan kl. 10.00 och 15.00. Vi genomför våra kortkurser i samarbete med Folkuniversitetet i Södertälje. Du bokar därför kursen direkt via dem. Klicka på länken ”Kursen bokas via Folkuniversitetet” under respektive kursbeskrivning, så kommer du till Folkuniversitetets hemsida, där pris och andra uppgifter finns för kursen. Kurser kan komma att läggas till under årets gång. 

21 sep, 19 okt 2019 och 1 feb 2020, Från jord till bord - ätbart och hållbart!

Är du nyfiken på växter, trädgård & hur du odlar din egen mat? I den här kursen får du, med fokus på hållbarhet, grundläggande praktisk kunskap i hur du på bästa sätt lyckas med din ätbara odling, förädling och skörd! Kursen vänder sig till dig som vill lära dig mer om hur du praktiskt odlar ätbart och hållbart i din egen trädgård samt hur du sedan tar tillvara på dina produkter. Målet med kursen är att vidga dina kunskaper om odling och att kunna bemästra jordar, fröer, omskolning, uppdrivning i din trädgård men också hur du på bästa sätt tar till vara på grönsaker och fruk för inläggning och torkning.
Kursinnehåll

 • Under första kurstillfället (21 september) lär du dig olika metoder att ta till vara på grönsaker och frukt för att förlänga hållbarheten. Vi kommer att torka, mjölksyra och göra olika inläggningar mm. Här får deltagarna gärna ta med sig grönsaker som har odlats hemma för att få inspiration och tips till att ta hand om produkterna. Kursledare är Magdalena Stenius.
 • Att odla sin egen mat är både roligt och spännande, dessutom ger det massor av nya smaker och härlig rekreation. Under andra tillfället får du bland annat praktisk kunskap i hur du på bästa sätt förbereder dina odlingarna i början av säsongen. Vi lär oss om jord och gödsling av vår egen täppa före, under och efter säsongen, välja rätt jord- och gödselprodukter, växtföljd. Kursledare för andra kurstillfället är Johan Hellqvist.
 • Under det tredje kurstillfället får man lära sig plantuppdrivningens grunder, från frö till stark planta. Ljus och värme för bra plantkvalitet, sådd och omskolning, avhärdning och utplantering. Kursledare är Daniel Björklund Jonsson

Utbildningens första två kurser sker i nyrenoverade växthus på vackra Skillebyholm och de praktiska momenten varvas med teori på ett naturligt sätt. Ta med arbetskläder efter väder då vi kommer vara både ute och inne i växthusen. Den tredje kursen hålls i Restaurang Varma Skillebyholms kök och matsal.
Kursupplägg
Kursen hålls under tre lördagar, vardera tillfälle á fem timmar. Kursen äger rum 21 sept, 19 okt och 1 feb. Möjlighet att endast boka in sig på ett tillfälle/en dag finns. Kostnad per tillfälle är 950kr. Vid bokning av samtliga tre tillfällen erhålls en rabatt på 250kr samt en gåva från Skillebyholm. Återkom till Folkuniversitetet vid intresse för detta!
Om kursledarrna:

 • Daniel Björklund Jonsson är verksamhetsledare för Skillebyholms trädgårdsutbildningar där han själv utbildade sig på 90-talet. Daniel har 20 års praktisk erfarenhet av biodynamisk grönsaksodling och trädgårdsskötsel från bl.a Rosendals trädgård, Lärjeåns trädgård (Rosendals systerträdgård i Göteborg som han grundade år 2000), Stigbyskolan och nu Skillebyholms trädgårdsmästarutbildning. Sedan 2004 har han utbildat inom dessa områden på olika platser i Sverige.
 • Magdalena Stenius driver tillsammans med fem kollegor företaget Varma Sverige AB som bland annat driver restaurangen Varma kök på Skillebyholm. Restaurangen serverar en vegetarisk lunchbuffé med så mycket lokala råvaror som möjligt. Till verksamheten hör en småskalig produktion av mjölksyrade grönsaker samt ett måltidssystem.
 • Johan Hellqvist, trädgårdsmästare och lärare på Skillebyholm. Johan är ansvarig för den lite mer storskaliga grönsaksodlingen på Skillebyholm och även för de betydelsefulla ”kompostlimporna”, som i högsta grad bidrar till kvaliteten på det som odlas.
Kursen bokas via Folkuniversitetet.

Lördag 26 okt. 2019 kl. 10-15, Mjölksyrning

Att mjölksyra mat är en traditionell förädlingsmetod som fortfarande används i stora delar av världen. Kursen lär dig hur du på ett enkelt och hållbart vis kan använda dig av mjölksyrning hemma i vardagen. Kursen vänder sig till dig som vill lära dig mer om hur du använder mjölksyrning i din vardag och vill få kunskap om mjölksyrningens grunder utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Lär dig mjölksyrningskonstens grunder. Mjölksyrning är en urgammal konserveringsmetod som bidrar med nyttig bakteriekultur i din kost. Under kursdagen går vi igenom vad mjölksyrning är, vad det är bra för, och framförallt hur det går till. Alla kommer att själva praktiskt få sätta ihop de beståndsdelar som behövs för en eller flera kulturer. Resultatet tar du med dig hem vid dagens slut. Utbildningen sker i den vackra restaurangen Varma kök på Skillebyholm. Enklare lunch ingår i priset.
Kursledare: Magdalena Stenius:
Magdalena Stenius driver tillsammans med fem kollegor företaget Varma Sverige AB som bland annat driver restaurangen Varma kök på Skillebyholm. Restaurangen serverar en vegetarisk lunchbuffé med så mycket lokala råvaror som möjligt. Till verksamheten hör en småskalig produktion av mjölksyrade grönsaker samt ett måltidssystem.
Kursen är bokas via Folkuniversitetet.

Lördag 23 nov kl. 10.00-15.00, 2019, Bokashi kompost - hur lyckas du?

Enkelt och ekologiskt! Bokashi kökskompostering är ett nytt sätt att ta hand om matavfall och hjälpa både trädgården och miljön.
Kom på en givande kursdag där du får lära dig hur du på ett enkelt, roligt och snabbt sätt omvandlar ditt organiska hushållsavfall till Bokashi, som betyder fermenterat material på japanska. Tack vara regelbunden tillsats av EM, effektiva mikroorganismer, sker processen på 3 veckor från det att du har fyllt en hink, tills du kan mylla ner materialet bland dina växter. Dessutom blir materialet extra värdefullt och lätt- tillgängligt för växterna på grund av fermenteringen. Kursen är baserat på kunskaper som professor Teruo Higa i Japan utvecklat på tidigt 80-tal. Utbildningen sker på natursköna Skillebyholm.
Kursledare: Sanne Frid
Sanne Frid har arbetat med ekologisk odling under 14 år och med EM, effektiva mikroorganismer och Bokashi sedan 2008
Kursen bokas via Folkuniversitetet.

Kurser tidigare genomförda hösten 2018 och våren 2019:

Lördag 12 oktober kl. 10-15, Hållbar kompostering

Kom på en givande kursdag där du får lära dig att anlägga egen trädgårdskompost och lövkompost, den bästa jordförbättraren som finns för en levande jord. Kompost är nyckeln till långsiktigt hållbar odling, genom att kompostera hemma får du en utmärkt jordförbättring till din trädgård. Vi går också igenom skillnaden mellan jordförbättring och gödsling. Utbildningen sker på natursköna Skillebyholm, till stor del utomhus, och de praktiska momenten varvas med teoretiska på ett naturligt sätt.


Kursledare: Johan Hellqvist.
Undervisande lärare är Johan Hellqvist, trädgårdsmästare och lärare på Skillebyholm. Johan är ansvarig för den lite mer storskaliga grönsaksodlingen på Skillebyholm och även för de betydelsefulla ”kompostlimporna”, som i högsta grad bidrar till kvaliteten på det som odlas.
Kursen bokas via Folkuniversitetet.

Lördag 31 aug. 10.00-15.00 Perenner i trädgården - ger skönhet hela säsongen

Lär dig trädgårdsmästarens knep för vackra lättskötta perennplanteringar i din trädgård. Perenner ger fägring i trädgården under hela säsongen. Vi går igenom ett bassortiment med trädgårdens bästa perenner, hur ser skötselåret ut, gödsling och tips för vackrare växter.

Kursledare: Daniel Björklund Jonsson
Daniel Björklund Jonsson är verksamhetsledare för Skillebyholms trädgårdsutbildningar där han själv utbildade sig på 90-talet. Daniel har 20 års praktisk erfarenhet av biodynamisk grönsaksodling och trädgårdsskötsel från bl.a Rosendals trädgård, Lärjeåns trädgård (Rosendals systerträdgård i Göteborg som han grundade år 2000), Stigbyskolan och nu Skillebyholms trädgårdsmästarutbildning. Sedan 2004 har han utbildat inom dessa områden på olika platser i Sverige.
Kursen bokas via Folkuniversitetet.

Lördag 29 juni 2019, Kryddväxter - odling och användning

När Örtagården på Skillebyholm är som bäst, erbjuder vi en inspirerande kursdag med allt du behöver veta om kryddväxter och örter. Vi tipsar om hur du får dina kryddväxter att växa och frodas optimalt för att ge smakrika och härligt doftande skördar. All odling på Skillebyholm sker enligt den biodynamiska metoden, dvs. ekologiskt, fritt från kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Även hur du skördar och förvarar dina kryddväxter tas upp, samt olika användningsområden för kryddväxter. Utbildningen sker i anslutning till nyrenoverade växthus på vackra Skillebyholm och de praktiska momenten varvas med teoretiska på ett naturligt sätt.
Kursupplägg
Kursen hålls under ett tillfälle á fem timmar.
Om kursledaren
Undervisande lärare är Martine Durand, erfaren trädgårdsmästare på Skillebyholm. Hon är den som byggt upp och ansvarar för Örtagården på Skillebyholm sedan många år tillbaka och hon undervisar också regelbundet om kryddväxter, te-framtagning och odling på Skillebyholms längre utbildningar.
Kursen är avslutad

Lördag 9 mars och lördag 27 april 2019 kl 10-15, Ekologisk Biodling

Här är kursen för dig som funderar på att skaffa egna bin och vill att de ska tas om hand så naturligt som möjligt. Kursen ges som ett samarbete mellan Folkuniversitetet Södertälje & Skillebyholm.
Kursen vänder sig till dig som vill lära dig mer om hur du på bästa vis tar hand om bin som privat biodlare. Målet med kursen är att kursdeltagaren vid genomförd kurs teoretiskt ska känna till:

 • binas årsrytm, samt arbetsmetoder och tidpunkter då man bör vara vid samhället.
 • arbetssätt, utrustning och samhällets uppbyggnad.
 • bästa nektar- och pollenväxter samt deras blomningstid.
 • arbetsmetoder för att ta honungen från samhället och slungning.
 • hur man tar hand om honungen och har kännedom om andra biprodukter.
 • etik och skyldigheter som gäller vid biodling i Sverige.

Kursinnehåll
Kursen går igenom själva bisamhället, vilka olika bin som finns och vilken utrustning du behöver för att starta upp. Du får också veta vad som gäller för biodling i Sverige, etik och skyldigheter. Biskötsel över året gås igenom och du får information om bisjukdomar, nektarflöde och pollinering. Till slut tar vi även upp honung, hur den ”skördas”, slungas och behandlas, samt information om andra biprodukter." Vid avslutad kurs har du teoretisk kunskap för att starta upp en egen kupa.

 • Biskötsel i Sverige – vad behövs för att börja
 • Bisamhället
 • Binas biologi, biraser
 • Bikupor och utrustning
 • Biskötsel genom året vår, sommar, höst
 • Bisjukdomar
 • Nektarflöde och pollinering
 • Honung och andra produkter
 • Honung – slungning och behandling – skötsel av biredskap

Besök vid kursledarens bikupor och vid gynnsamt väder även öppning/visning av kuporna.
Kursupplägg
Kursen hålls under två tillfällen á fem timmar, totalt 10 studietimmar den 9 mars samt 27 april . Kursen är ett samarbete mellan Folkuniversitetet Södertälje och Skillebyholm.
Om kursledaren: 
Niklas Nyström driver sedan flera år tillbaka Lugnets Bigårdar som är ett litet biodlingsföretag som ligger i Mölnbo, Sörmland. Honungen från Lugnets Bigårdar är lokalbestämd, dvs att honungen kommer från kupor som finns på den ort som det står på etiketten. Produktionen är ekologisk och ansluten till KRAV.
Kursen är avslutad.

Lördag 24 augusti kl. 10-18, Vegetarisk Matlagning från Jord till Bord.

Att laga vegetarisk mat är bra både för dig och för miljön och behöver inte alls vara svårt. Kursen lär dig hur du på ett enkelt sätt kan använda grönsaker och gryn för att skapa kompletta måltider i din vardag. Kursen vänder sig till dig som vill lära dig mer om hur du lätt kan laga vegetarisk mat i din vardag!
Kursinnehåll: Lär dig att på ett kreativt sätt använda mer grönsaker i måltiderna. Under kursen kommer vi att arbeta med den råvarukorg som är i säsong. Råvarorna är basen för den middag vi skapar och som vi tillsammans äter när vi är klara. Du kommer att få vara med att laga rätterna och samtidigt lära dig vissa matlagningsgrunder och tekniker för att tillaga goda och näringsrika vegetariska rätter. Enklare lunch ingår i priset. Kursledare: Simon Widmark. 
Kursen är tyvärr inställd

Lördag 23 mars 2019 kl. 10-15, Planera din trädgård rätt

Är du trädgårdsintresserad och vill veta mer om hur du får ut det mesta av din trädgård? I denna kurs på vackra Skillebyholm får du, under ledning av kursledare Ylva Landerholm, lära dig att hamna rätt både vad  gäller din arbetsinsats i trädgården, beräknad budget och utformning av trädgården. 

Kursinnehåll
Lär dig om olika trädgårdsstilar, vad passar i din miljö och till vilket hus?
Lär dig arbeta smart och slipp en förfallen trädgård och få förhoppningsvis tid över till annat.
Att vidga dina kunskaper om trädgårdsväxter och planeringen av dem.
Kursupplägg
Kursen ges under ett tillfälle á 5 studietimmar på Skillebyholm i Järna.
Om kursledaren
I mer än tjugo år har trädgårdstekniker Ylva Landerholm ritat, planerat och anlagt parker och gröna uterum för offentliga förvaltningar och bostadsrättsföreningar. Ritningsuppdragen kan också handla om hemträdgårdar för privatpersoner, både i Sverige och andra delar av världen. Sin trädgårdskunskap förmedlar hon till många olika grupper, bland annat försäkringsbolag, byggföretag, intresseföreningar, eventföretag och skolor. Ylva är utbildad på Alnarp, är regelbundet med som expert i SVT:s Go’morron och svarar på läsarnas frågor i Vi i Villa och Året Runt – allt på tema blommor och trädgård.
Kursen är avslutad!

Lördag 9 mars 2019 kl. 10-15, Fruktträdsbeskärning

Är du trädgårdsintresserad och vill veta mer om hur du får ut det mesta av dina fruktträd? I denna kurs på vackra Skillebyholm får du grundläggande kunskap i beskärning av fruktträd. Kursen vänder sig till dig som vill lära dig mer om hur du på bästa vis beskär och hanterar träd i din trädgård. Målet är att vidga dina kunskaper om fruktträdens egenskaper samt hur du hanterar dessa på bästa vis.
Kursinnehåll
Lär dig beskära fruktträden i din trädgård för ökad vitalitet och fruktsättning. Vi går igenom beskärningens grunder steg för steg och du lär dig tekniken att använda sekatör och såg för rätt snitt. Hur beskär man ett träd som är gammalt och inte beskurits på länge? Eller hur beskär jag det nyplanterade trädet för att få bra grenbyggnad för framtiden? Du lär dig när och hur mycket du ska beskära för att få ut det bästa av dina kära fruktträd. Utbildningen sker i parken på vackra Skillebyholm och de praktiska momenten varvas med teori med vår trädgårdsmästare. Medtag arbetskläder efter väder. Sekatör och såg går att låna men har du egna redskap som du är van vid får du gärna ta med dessa.
Kursledare: Johan Hellqvist  
Kursen är avslutad!

Lördag 13 oktober kl. 9-17, Surdegsbakning

Att baka med surdeg är ett ursprungligt hantverk för att göra bröd gott och hållbart. Vi har mycket erfarenheter att dela med oss av. Vi anpassar kursen efter deltagarnas olika förkunskaper, alla kan vara med och är välkomna, allt från nybörjare till erfarna kan får ut något! Kurserna leds av Dan som har lång erfarenhet av bröd bland annat har han drivit Järna Stenugnsbageri. Alla kan vara med och är välkomna, allt från nybörjare till proffs. Kursinnehåll: Du får en heldag på Varma kök Skillebyholm där du lär dig baka olika sorters surdegsbröd, både teori och praktik. Du får givetvis med dig mycket bröd och surdegsstarter hem.
Kursupplägg: Vi börjar dagen med en presentation och en teoretisk genomgång av surdegsbakning. Här får du lära dig hur surdegsprocessen går till. Vi bakar sedan tre olika slags bröd. Sedan äter vi lunch ihop (ingår i priset). Efter lunchen har brödet jäst och vi slår upp degen i formar. Vi bakar även kanelbullar som deltagarna får ta hem tillsammans med brödet.Kursledare: Dan Brouwer. Kursen är avslutad.