Vandra på Skillebyholm

Vet du om att vi har fina vandringsstråk på Skillebyholm?
Ekoleden som är 13 km passerar oss men du kan också vandra Skillebyholmsleden på ca 3 km.
 En kortare del av Skillebyholmsleden är anpassad för barnvagn. 
 Vill du besöka de närmaste omgivningarna så passar Pollinerarpromenaden bra.
Den har informativa skyltar längs vägen.
Kartorna här nedan finns också att hämta i vår Gårdsbutik .