Preparandutbildning för behörighet i trädgårdsämnen

Särskild behörighet inom trädgård

Våra yrkeshögskoleutbildningar är till för dig som vill vidareutbilda dig inom trädgårdsbranschen. Yrkeshögskolemyndigheten bestämmer vilka erfarenheter du behöver ha för att vara behörig med din ansökan. Utöver de allmäna behörighetskraven för Yrkeshögskolan (YH), behöver du även viss teoretisk kunskap inom trädgård. Denna behörighet kan du få på något av följande sätt:

  • Godkända gymnasiebetyg i gymnasiekurserna: Marken och växternas biologi, Växtkunskap 1, Fordon och redskap eller Trädgårdsmaskiner.
  • Godkänt resultat på Skillebyholms Preparandutbildning (läs mer här nedan)
Skillebyholm godkänner andra skolors preparandkurser med liknande behörighetskrav, t.ex om du har gått en preparandkurs hos Hermods eller Enköpings trädgårdsmästarutbildning gäller den även för att söka till oss och du behöver inte göra Skillebyholms preparandkurs. Hör av dig till oss om du är osäker.

Skillebyholms Preparandutbildning

För dig som inte uppfyller de formella kunskapskraven inom trädgård, men i övrigt kan anses som behörig för att ansöka till vår YH-utbildning, har vi tagit fram en Preparandkurs. Denna preparandkurs är på distans, helt och hållet på nätet och den är kostnadsfri. Däremot kostar det 1 250 kr att göra slutprovet och få ett certifikat på att du har den trädgårdskunskap som behövs för att vara behörig. Godkänd Preparandutbildning från Skillebyholm kan även gälla för behörighet att söka till annan trädgårdsmästarutbildning.
Preparandkursen finns att tillgå via en lösenordsskyddad hemsida. När du anmäler dig till kursen får du ett lösenord och kommer åt all information du behöver för att genomföra kursen. Räkna med en tidsåtgång på ca 2 tim/kursmodul (kursen innehåller totalt 25 moduler). Avsätt ca en halv arbetsdag för slutprovet, som görs via nätet. 
Du anmäler dig till vår Preparandkurs genom att fylla i dina uppgifter i "Anmäl dig till vår Preparandkurs här", längst upp på sidan.

Anmäl dig till vår Preparandkurs här: