Utvecklingsprojekt

Sedan hösten 2020 har vi glädjen och stoltheten att hysa flera spännande projekt.  Vi utvecklar deltagardrivna arbetssätt där forskare, rådgivare, lantbrukare och livsmedelsaktörer tillsammans formulerar angelägna frågor och undersöker dessa för att ta fram ny kunskap med hög relevans och tillämpbarhet. Ansvarig är forskare Sofi Gerber tillsammans med Eva Johansson. Läs kort om projekten här nedan och klicka dig vidare till deras sida om du vill ha mer detaljer.

I detta forskningsprojekt synliggörs den erfarenhetsbaserade, praktiska kunskapen hos biodynamiska lantbrukare och odlare. Syftet med studien är att undersöka vilka olika kunskapsformer lantbrukare tillämpar i förhållande till sin gård och hur kunskaperna tar sig uttryck.
Klicka här för att läsa mer.

Pilot- och samarbetsprojektet syftar till att bidra med praktisk och teoretisk kunskap om ekologisk odling av fleråriga grönsaker.
Resultaten av pilotprojektet kommer att ge underlag som yrkesodlare kan använda för att fatta beslut om vilka perenna grönsaker som bäst passar i deras odling.
Klicka här för att läsa mer.

2000m2 Baltic är ett praktiskt, pedagogiskt projekt som bidrar till hållbart och regenerativt tänkande och handlande inom jordbruk, livsmedelsproduktion och konsumtion. Konceptet inbjuder till lärande om jordbrukets påverkan på Östersjön och klimatet ur ett långsiktigt systemperspektiv.
Klicka här för att läsa mer. 
You can find information in English about the project 2000m2 Baltic here.