Skillebyholms park

Raka linjer och böljande former
När Vita huset byggdes 1915 placerades det i en vinkelrät linje ner mot kusten. Denna förstärktes med raka alléer i ett slags stjärnform med huset i mitten, ett ganska typiskt stilideal enligt klassiskt manér. Alléerna finns kvar idag med höga kastanjer och lindar som ger parken lummighet och ett rikt liv av fåglar och insekter. Mitt framför Vita huset finns också den stora asken, vårdträdet, som planterades ungefär samtidigt.
 Alla dessa raka linjer och den renässansinspirerade byggnaden placerades i ett gammalt kuperat kulturlandskap. De fruktträd som sedan planterades sattes också i raka rader omkring huset. Men denna formella stilambition har sedan skolans start luckrats upp med mer böljande former som mer anknyter till det ursprungliga kulturlandskapet. Parken innehåller därför i sin gestaltning en spännande bild av platsens historia.

 Parkens motiv
För att bedriva trädgårdsutbildning så måste det finnas motiv att arbeta med. Därför har det utöver grönsaksodlingarna, planterats buskar, häckar och träd för att eleverna ska kunna få ett brett växtmaterial att studera. Likaså finns perennrabatter för sol och skugga med många olika sorters växter i. I anläggningskurserna kan det också bli konkreta projekt för eleverna att arbeta med, till exempel stenläggningar framför växthusen. Vi strävar efter att alla nya motiv ska ta hänsyn både till platsen historia och innehålla intressanta och nutidsanpassade delar. På så vis är det en dynamisk park där det ständigt tillkommer trädgårdshändelser som speglar vilka behov och intressen som uppstår. 
En stor del av parken innehåller gräsytor som vi sköter på olika vis. Några hålls kortklippta för besökare och elever att vistas på, andra låter vi bli ängar fulla med blommor och högt gräs där insekter och smådjur trivs. Allt klippt material använder vi i odlingarna på olika vis.


 Omgivningarna
Vår inspiration kommer från parken som omger Goetheanum i Schweiz och Arne Klingborgs arbete med Trädgårdsparken i Ytterjärna. En biodynamisk park har inga exakta gränser utan är integrerad i omgivningarna, dels genom sin historik men också genom att både park, trädgård och odling är helt beroende av livet som rör sig i naturen runtomkring. Skogen, hagarna och kusten är alltså i ett vidare perspektiv lika mycket en del av Skillebyholms park. Framförallt Örtagården och Snittblomsodlingen är bra exempel på hur gestaltningen utgör både kontrast och samspel med det angränsande skogsbrynet. 
Från parken så kan man ta sig ut i omgivningarna genom de olika vandringsslingorna som finns. För den som vill gå på upptäcktsfärd så gömmer sig även en labyrint, en koja och en och annan skulptur. Den som vill ta promenaden ner mot stranden kommer att gå genom en artrik hage som även är ett Natura 2000-område.
Skillebyholms park har vuxit fram under lång tid. Vi kan se spår av det gamla kulturlandskapet med hagar, åkrar varvat med skogsområden och stugor. Detta är ju intressanta och värdefulla miljöer för både växter och djur och en av våra hagar är numera ett Natura-22 område.