Skillebyholms Historia

På Skillebyholm har jordbruk bedrivits under hela 1900-talet och 1915 lät en läkare från Stockholm uppföra mansgårdsbyggnaden i herrgårdsstil, kallad ”Vita huset”, som privatbostad för sin familj. Tanken var att bedriva ett pensionat men ekonomin höll inte och på 1920-talet såldes gården till grosshandlare Carl Gustaf Lundgren med familj som startade en handelsträdgård.

Örtagård med en skymt av restaurangbyggnaden Linden
Örtagård med en skymt av restaurangbyggnaden Linden

Den första trädgårdsmästarutbildningen startade 1974 och var då ett år, på 1980-talet blev den två år, 1996 blev den tre år och 2010 startade den första yrkeshögskoleutbildning som är två år. Deltidsutbildningen startade 2002. Gårdsbutiken startade 1993 och den nya restaurangen byggdes år 2000.

Vita Huset
Vita Huset

När gården 1974 såldes vidare till Stiftelsen Skillebyholm fanns här grönsaksodling till husbehov och viss torgförsäljning med hjälp av tre växthus, över 200 fruktträd och ett stort antal bärbuskar samt kor, grisar och höns.
Den nya stiftelsens första ordförande Thomas Lüthi ville förvandla Skillebyholm till en utbildningsplats för biodynamisk odling och så blev det. Förutom odling av grönsaker på friland och i växthus, bärbuskar och fruktträd finns även ett snittblomsland och en örtagård.

Studenter praktiserar vårbruk
Studenter praktiserar vårbruk