Projekt och samarbeten

Skillebyholm arbetar aktivt för att främja samarbeten och projekt i olika former. Här nedan listas några av de intressanta och viktiga engagemang vi ingår i.

EU-projekt: Odlingsvärda fleråriga grönsaker för produktion

Skillebyholm är projektägare i det EU-finansierade projektet ”Odlingsvärda fleråriga grönsaker för produktion” som pågår under perioden 2019-01 till 2022-01. Pilot- och samarbetsprojektet syftar till att bidra med praktisk och teoretisk kunskap om ekologisk odling av fleråriga grönsaker.
Målet för projektet är att identifiera odlingsvärda fleråriga grönsaker. Du hittar mer information om projektet här.