Projekt och samarbeten

Skillebyholm arbetar aktivt för att främja samarbeten och projekt i olika former. Här nedan listas några av de intressanta och viktiga engagemang vi ingår i.

Biodynamiska utbildningar - world wide!

Som en del av en helhet blir man större! Runt om i världen finns en mängd utbildningsställen med Biodynamisk inriktning. Läs mer på Goetheanum Section of Agriculture, som presenterar dessa utbildningsställen, varav Skillebyholm är ett, på sin hemsida

Brandywinetomater och mikrobiellt liv i jorden - experiment med KTH och 59degrees i Skillebyholms växthus

Mikael Eriksson, studerande på KTH, skriver sin avslutande uppsats om ett experiment han utför udner våren 2020 här på Skillebyholm tillsammans med 59degrees. Såhär beskriver han sitt arbete: 
"I ett av Skillebyholms växthus utför jag för tillfället ett experiment som en del av utbildningen kemiteknik på KTH i Stockholm. Experimentet görs i samarbete med företaget 59degrees för att undersöka hur tomatplantors hälsa och tillväxt påverkas av lika biologiska förutsättningar i jorden. Vi försöker stimulera det mikrobiella livet (jordbakterier, svampar m.m) för att uppnå en hög nivå av kolonisering och mångfald av växtfrämjande mikroorganismer. Bakteriekulturer som har förökat sig under optimala förhållanden vid kompostering tillsätts dels som ett extrakt till jorden men även genom inokulering av fröerna. Vi kommer följa plantornas tillväxt i vår och sommar och även göra kemisk och biologisk analys av jorden."

EU-projekt: Odlingsvärda fleråriga grönsaker för produktion

Skillebyholm är projektägare i det EU-finansierade projektet ”Odlingsvärda fleråriga grönsaker för produktion” som pågår under perioden 2019-01 till 2022-01. Pilot- och samarbetsprojektet syftar till att bidra med praktisk och teoretisk kunskap om ekologisk odling av fleråriga grönsaker.
Målet för projektet är att identifiera odlingsvärda fleråriga grönsaker. Du hittar mer information om projektet här.