Pollinerpromenad på Skillebyholm - hela sommaren 2023

Pollinerarna behöver mat, vatten, boplatser och skydd. Som fritidsodlare finns det mycket du kan göra för att de ska trivas i din trädgård. Bland det mest värdefulla du kan göra för vilda pollinerare är att skapa mångfald - olika matkällor men även många olika miljöer. En blomsterrabatt, en rikare gräsmatta och buskar kan bidra till biologisk mångfald och locka pollinerare.  Inte bara odlingar och planterade växter är viktiga utan också lite vildare natur som skogsbryn och ogräs bidrar till mångfalden. 

Följ med på en promenad runt trädgården och parken på Skillebyholm för att se förslag på hur du kan gynna vilda pollinerare din trädgård. Här odlar vi en mångfald växter och skapar miljöer där pollinerare trivs. Kartan här nedan finns i vår Gårdsbutik . Vid varje siffra finns en skylt som beskriver varför just den platsen är gynnsam för våra pollinerare. Du är varmt välkommen att göra promenaden när du vill under säsongen, med start lördag 15 maj.

Funderar du på vad du ska plantera i din trädgård för att gynna våra pollinatörer? Här kan du ladda ner filen "Växter för pollinatörer - blomningstid", som är en tabell över pollinerarvänliga växter, med färg och blomningstid. 

Pollenkarta:

Om du vill lära dig mer om pollinerare och biologisk mångfald i trädgården finns mycket bra att läsa på dessa sidor:

Pollinera Sverige - Mycket bra information om pollinerare och växter.
Rikare trädgård - Allt du vill veta om biologisk mångfald i trädgården – samlat på samma plats.
Naturvårdsverket: Pollinering och vilda pollinerare - Pollinering är en viktig ekosystemtjänst som bidrar till vår livsmedelsförsörjning och till fungerande ekosystem. Många pollinerande insekter och viktiga värdväxter hotas av förändringar i landskapet.
Natursidan - Guide till Sveriges vanligaste humlor
Operation: Rädda bina - en satsning av Naturskyddsföreningen med målsättningen att öka kännedomen kring binas allvarliga situation och hotet mot den biologiska mångfalden. Genom att rapportera räddningsinsatser är du med och bidrar till viktig medborgarforskning kring hur bin kan gynnas.
Laddade bin och blommor
Bin och blommor är svagt elektriskt laddade - bin är positivt laddade, blommorna är negativt laddade. Bina känner av blommornas laddning – det hjälper dem att hitta blommor att besöka.

Pollinerarpromenaden är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Stockholm och Stiftelsen Skillebyholm.