Biodyamisk odling

Biodynamisk odling är en ekologisk odlingsmetod, men utöver att jorden brukas kemikalie- och konstgödselfritt, använder man ett kretsloppstänkande med komposthantering och särskilt utformade preparat så att gården blir självförsörjande.

Helheten sätts i centrum när man skapar en balans mellan mark, växter och djur. Människan får till följd närande och hälsosamma livsmedel. Läs gärna mer om detta hos biodynamiska föreningen

Externa länkar (i nytt fönster) med mer material om biodynamisk odling:
Svenska biodynamiska föreningen
Svenska Demeterförbundet
Stiftelsen biodynamiska forskningsinstitutet