Skillebyholmsbloggen

Skillebyholm är en 50 hektar stor gård med skog, åkrar, park och här bedrivs en mångfacetterad verksamhet med utbildningar i trädgårdsodling och entreprenörskap, kortare kurser, det finns odlingar i växthus och på friland, en gårdsbutik, restaurang, sommarcafe och mycket annat.

Sedan tiotalet år tillbaka har vi även skapat möjligheter för människor som vill bo i denna vackra miljö att köpa tomter och bygga hus. Det har styckats av totalt 17 tomter och alla villatomter är sålda. Det finns en tomt kvar och på den är det möjligt att bygga fyra lägenheter. Lägenheterna kan byggas i olika storlekar och det kommer att bildas en bostadsrättsförening för ändamålet. Eftersom vi är i en tidig fas av projektet finns det nu möjlighet att anmäla intresse för att köpa en lägenhet och bo i området. Till viss del kommer det även vara möjligt att forma sitt eget framtida boende.

 Länk till gällande detaljplan:
https://www.sodertalje.se/bo-och-bygga/planering/gallande-detaljplaner/detaljplaner2016/detaljplan-for-skilleby4-59/
 
Om du är intresserad av att bo i en framtida bostadsrätt invid Skillebyholm får du gärna maila ditt intresse till kristoffer.luthi@gmail.com
 

Läs hela inlägget »
Etiketter: boende

” Hela vår livsmedelssäkerhet grundas i att vi  har välmående odlingsjordar”
Med detta i åtanke har SLU, RådNu och LRF, utlyst SM i nedbrytning. Detta för att ta reda på hur den svenska odlingsmarken mår. Ett enkelt sätt att kontrollera det, är att ta reda på hur snabbt biologiskt material bryts ner i vår odlingsjord.
SM i nedbrytning går ut på att man som lantbrukare/odlare i början av juni gräver ner tvättlappar i jorden, för att sedan i slutet av augusti gräva upp dem och analysera hur väl jorden lyckats bryta ner den. I pdf:en nedan kan du läsa mer om hur SM i nedbrytning går till och hur du som lantbrukare/odlare anmäler dig.
Skillebyholm deltar såklart och vill gärna uppmana kollegor i branschen att göra detsamma, så att vi alla lär oss mer om våra jordar och hur vi ska ta hand om dem. Läs mer om hur tävlingen går till och hur du anmäler dig i pdf:en här nedan. Eller på SLU:s hemsida.

Läs hela inlägget »

Det är en annorlunda vår här på Skillebyholm. Normalt brukar här vara som mest människor vid denna tid. Studenter som "flockas" runt trädgårdsmästarna ute i växthus och park, för att vetgirigt ta del av deras kunskap och få medverka i de så viktiga praktiska momenten.  I år har vi fått dra ner på detta, men i små grupper och på lite större avstånd än vanligt har vi fått till ett rullande schema och minimerat riskerna för smittspridning. 
Därutöver arbetar våra trädgårdsmästare för fullt för att allt ska växa och frodas som vanligt. Här nedan ser ni en del av vad som åstadkommits just nu:

  • Ny äppelspaljé, med nyplanterade spaljéäpplen.
  • Utplantering av vårens sådder i växthusen, gurka? bönor?
  • Plantor i olika stadier i produktionsväxthusen, notera att sparris och vitlök redan börjat skördas och finns i vår gårdsbutik. 
Läs hela inlägget »

Till Valborg brukar vi på Skillebyholm ordna en valborgsmässoeld, vilket har varit uppskattat och medfört en hel del besökare. Med rådande restriktioner från myndigheterna om folksamlingar på högst 50 personer, har vi tyvärr tvingats besluta att vi inte kan anordna någon valborgsmässoeld i år. Vi är ledsna för detta, men med tanke på allas vår hälsa och säkerhet, känner vi att det är det rätta att göra.
Med önskan om en trevlig Valborgshelg till er alla, trots allt!

Läs hela inlägget »

Med anledning av att regeringen gått ut med rekommendationen till landets samtliga gymnasie-, komvux-, högskole/universitets- och yrkeshögskoleutbildningar att övergå till distansundervisning, har vi beslutat att även Skillebyholms Trädgårdsutbildningar ska göra det.
 Detta innebär att from  onsdag 18 mars, tills annat meddelas, kommer vi bedriva all undervisning inom VUX och YH på distans.
Kortkurser och deltidsutbildningen berörs inte av detta direktiv. Vi följer utvecklingen och kommer att informera vidare, så snart vi har besked.
Med vänlig hälsning,
Kollegiet, 
Skillebyholms Trädgårdsutbildningar 
 

Läs hela inlägget »
Etiketter: coronavirus

Igår höjde Folkhälsomyndigheten risken för smittspridning av Coronaviruset till mycket hög. I samband med det ändrade de även rekommendationer kring hur vi ska agera. Det som nu gäller är: Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.
 
Detta innebär att om du som arbetar eller studerar på Skillebyholms Trädgårdsutbildningar
uppvisar dessa symptom ska du vara hemma från skolan/arbetsplatsen. Skulle någon uppvisa symtom här på skolan, kommer vi att be personen att skyndsamt bege sig hemåt. Vi behöver gemensamt ta ansvar för att minska spridningen av viruset och just nu är detta, tillsammans med god handhygien det som myndigheterna ber oss att göra.
 
Information om i vilka områden smittspridning förekommer, finns på Folkhälsomyndighetens webbplats. Skolan har öppet som vanligt. Kontakta utbildningsledare på skolan om ni har frågor. Vi följer utvecklingen och återkommer om läget skulle ändras. Mer information finner ni här: www.folkhalsomyndigheten.se/nyacoronavirus.
 
Vi vill också påminna om Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att undvika spridning:
·         Var extra noga med handhygienen. Tvätta händerna noga med tvål och varmt vatten, särskilt i samband med måltider/mathantering och toalettbesök.
·         Nys och hosta i armvecket, eller i näsduk/papper.
·         Undvik att ta i hand och annan närkontakt.
·         Undvik att röra vid ansikte och ögon.
 
Med vänlig hälsning,
Skillebyholms Trädgårdsutbildningar

Läs hela inlägget »

20-23 februari är Skillebyholm medarrangör till det antroposofiska initiativet "Det andliga i lantbruket". Genom en antroposofisk världs- och människosyn och med hjälp av konstnärliga och praktiska övningar vill vi arbeta med frågor som rör det själsligt andliga inom lantbruket, mathantverket och konsumtionen. Inga förkunskaper i antroposofi behövs! Klicka på bilden till höger för att läsa mer!
Anmälan görs via Antroposofiska Sällskapet.

Läs hela inlägget »

15 november var Skillebyholm medarrangör till Odlarsymposium Södertälje, tillsammans med kommunen, Under Tallarna och Vackstanäs. Ca 40 aktörer, varav de flesta lokla grönsaksodlare, bjöds in för att nätverka, lära känna varandra och hjälpas åt att lyfta den lokala grönsaksodlingen. 
Mötet fick stor uppmärksamhet och bl.a. var SVT Lokalt där och gjorde ett reportage: du kan se hela inslaget här.
Även Länstidningen Södertälje skrev ett reportage, se pdf nedan.

Läs hela inlägget »

Praktikantplatserna för 2020 är nu tillsatta, välkommen att söka igen nästa år.
Skillebyholm, Järna, en biodynamisk trädgård med grönsaksodling, örtagård, blomsterträdgård, plantförsäljning och gårdsbutik. Skillebyholm är också en utbildningsplats med fokus på biodynamisk/ekologisk/hållbar odling. Är du intresserad av att följa med en odlingssäsong i våra trädgårdar? Vi söker två praktikanter till grönsaksodlingen, örtagården & blomsterodlingen.
 
Detta gäller säsongen 2020 vilken sträcker sig ca 15/4 – 15/10.
Kontakta kontoret 08-551 577 85 (mån-fre kl.9.00-15.00)
eller maila till: info@skillebyholm.com

 
OBS! Lämna ditt telefonnummer så att trädgårdsmästarna kan kontakta dig!
Välkommen med din ansökan!

Läs hela inlägget »

Skillebyholm är projektägare i det EU-finansierade projektet ”Odlingsvärda fleråriga grönsaker för produktion” som pågår under perioden 2019-01 till 2022-01. Pilot- och samarbetsprojektet syftar till att bidra med praktisk och teoretisk kunskap om ekologisk odling av fleråriga grönsaker.
Målet för projektet är att identifiera odlingsvärda fleråriga grönsaker. Du hittar mer information om projektet här.

Läs hela inlägget »

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Arkiv

Etiketter