Skillebyholms Plantskola

På Skillebyholm har vi en lång tradition av plantskola i våra växthus. Det är en perfekt grogrund, inte bara för nya friska och starka plantor varje år, utan också för att bidra till utbildningen av våra trädgårdsstuderande. Här får de lära sig allt från frö till planta och följa växternas cykler över säsongen. 

Uppdragning från frö

Skillebyholms plantskola har ett ekologisk/biodynamisk sortiment av perenner, sommarblommor, örter och grönsaksplantor. Vi har lång erfarenhet av plantuppdrivning. All uppdrivning sker på plats från frön som sås i vår egentillverkade såjord.

Försäljning hela säsongen

Plantförsäljningen startar i mitten av maj och fortsätter hela växtsäsongen.  Vårt mål är att erbjuda ett sortiment av plantor som är närodlade och bra för den biologiska mångfalden.  

Egentillverkad jord

Våra stora komposter bidrar till den fina jord vi odlar i. Den förstärks med kogödsel från närliggande biodynamisk mjölkgård. Vår såjord och plantjord är baserad på parkens löv som komposterats i tre år.