Så ansöker du till vår Yrkeshögskoleutbildning "Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap"

Ansökan och antagning

Du som vill börja på vår YH-utbildning "Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap" måste skicka in en ansökan till vår samarbetspartner Campus Telge via deras web-ansökan.

Ansökningsperiod:

Ansökan till "Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap" kan bara göras under en avgränsad period, den sk. ansökningsperioden. För kommande kursstart (7 mars 2022) är ansökningsperioden 10 juni - 27 september 2021. 

Obligatoriskt arbetsprov, sk särskilt prov

Innan slutlig antagning kallas behöriga sökande till ett obligatoriskt arbetsprov på Skillebyholm som tar en heldag i anspråk. Inbjudan kommer att skickas ut till samtliga behöriga sökande, efter hand som antagningsprocessen pågår. Preliminära datum för det obligatoriska arbetsprovet för kursstart mars 2022 är: 25 och 26 oktober 2021.

Grundläggande behörighet

För tillträde till utbildningen krävs först och främst grundläggande yrkeshögskolebehörighet, vilket du kan läsa mer om på Yrkeshögskolemyndighetens hemsida. Utöver dessa allmäna behörighetskrav, behöver du även viss kunskap inom trädgård.

Särskild behörighet inom trädgård

Våra yrkeshögskoleutbildningar är till för dig som vill vidareutbilda dig inom trädgårdsbranschen. Yrkeshögskolemyndigheten bestämmer vilka erfarenheter du behöver ha för att vara behörig med din ansökan. Utöver de allmäna behörighetskraven för Yrkeshögskolan (YH), behöver du även viss grundläggande kunskap i trädgårdsrelaterade ämnen. Denna behörighet kan du få på något av följande sätt:

  • Godkända gymnasiebetyg i gymnasiekurserna: Marken och växternas biologi, Växtkunskap 1, Fordon och redskap eller Trädgårdsmaskiner.
  • Godkänt resultat på Skillebyholms Preparandutbildning (mer information om vår preparandutbildning hittar du här)

Arbetslivserfarenhet

Utöver ovanstående behörighet, krävs även 6 månaders arbetslivserfarenhet inom trädgårdsbranschen motsvarande heltid eller motsvarande erfarenheter genom egen odling som du ska ange i det trädgårds-CV vi kommer be dig skicka med när du ansöker till utbildningen.

Kontaktperson Campus Telge:

Cathrine Haglund
Enhetschef
Yrkeshögskolan Campus Telge
Södertälje Kommun
08-523 037 90
cathrine.haglund@sodertalje.se