Så ansöker du till vår Yrkeshögskoleutbildning "Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap"

Ansökan och antagning

Du som vill börja på vår YH-utbildning "Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap" måste skicka in en ansökan till vår samarbetspartner Campus Telge via deras web-ansökan.

Ansökningsperiod:

Ansökan till "Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap" kan bara göras under en avgränsad period, den sk. ansökningsperioden. 

Urvalsprocess:

Alla som är förklarade behöriga deltar i urvalsprocessen. Om det är fler sökande än platser sker ett urval när behörigheten har prövats och vid behov validerats. Bedömningen fokuserar på din potential att utveckla din kompetens under utbildningen. Utbildningens ledningsgrupp kommer att ansvara för urvalet av behöriga enligt följande kriterier:

  • Särskilt prov som innehåller olika moment som ska visa på dina förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.
  • Tidigare relevanta gymnasiekurser
  • Dokumenterad yrkeserfarenhet

Alla behöriga rangordnas enligt sammanlagd meritpoäng. Vid samma meritpoäng väger provet tyngst. Ledningsgruppen fattar beslut om vilka som antas, samt om reservantagning. Beslutet går ej att överklaga.
Provet dokumenteras och sammanställs för att sedan arkiveras med övrig dokumentation. Antagningen sker sedan i fallande ordning. Alla sökande som deltagit i urvalsprocessen meddelas via e-post om de är antagna, om de är aktuella för reservantagning i ett senare skede eller om de ej är antagna. Antagna sökande har 1-2 veckor på sig att tacka ja eller nej till sin plats. Därefter påbörjas reservantagningen."

Särskilt prov vid fler behöriga sökande än det finns platser

Om antalet behöriga är fler än det finns platser, kallas behöriga sökande till ett obligatoriskt arbetsprov på Skillebyholm som tar en heldag i anspråk. Inbjudan kommer då att skickas ut till samtliga behöriga sökande, efter hand som antagningsprocessen pågår. Om man som sökande fått besked om att man är antagen till utbildningen, innebär det att arbetsprov inte är aktuellt.

Grundläggande behörighet

För tillträde till utbildningen krävs först och främst grundläggande yrkeshögskolebehörighet, vilket du kan läsa mer om på Yrkeshögskolemyndighetens hemsida. Utöver dessa allmäna behörighetskrav, behöver du även viss kunskap inom trädgård.

Särskild behörighet inom trädgård

Våra yrkeshögskoleutbildningar är till för dig som vill vidareutbilda dig inom trädgårdsbranschen. Yrkeshögskolemyndigheten bestämmer vilka erfarenheter du behöver ha för att vara behörig med din ansökan. Utöver de allmänna behörighetskraven för Yrkeshögskolan (YH), behöver du även viss grundläggande kunskap i trädgårdsrelaterade ämnen. Denna behörighet kan du få på något av följande sätt:

  • Godkända gymnasiebetyg i gymnasiekurserna: Marken och växternas biologi, Växtkunskap 1, Fordon och redskap eller Trädgårdsmaskiner.
  • Godkänt resultat på Skillebyholms Preparandutbildning (mer information om vår preparandutbildning hittar du här)

Arbetslivserfarenhet

Yrkeshögskolemyndigheten kräver även 6 månaders yrkeserfarenhet inom trädgårdsbranschen, eller motsvarande på deltid. Yrkeserfarenhet kan även bedömas motsvaras av erfarenhet av eget trädgårdsarbete/praktik exempelvis, skötsel och odling i egen trädgård, kolonilott, eller andra relevanta erfarenheter inom området.”

Kontaktperson Campus Telge:

Cathrine Haglund
Enhetschef
Yrkeshögskolan Campus Telge
Södertälje Kommun
08-523 037 90
cathrine.haglund@sodertalje.se