Yrkeshögskoleutbildning

Myndigheten för Yrkeshögskolan har beviljat tre nya omgångar av "Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap" med utbildningsstart mars 2024, 2025 & 2026. Ansökan för nästa kursstart stänger den 1 november.

Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap

På Skillebyholm bedriver vi YH-utbildningen Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap, i samarbete med Campus Telge.  
Hur man ansöker och vilka förkunskaper som krävs läser du om här.

En unik trädgårdsmästarutbildning

Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap är en unik trädgårdsmästarutbildning, där vi kompletterar den traditionella hantverkskunskapen hos trädgårdsmästaren med ekologi och entreprenörskap. Detta ger våra trädgårdsmästare en spetskompetens som är hett efterfrågad på arbetsmarknaden, bl.a. till följd av starkt ökad konsumtion av ekologiska produkter och tjänster.

Varvar praktik och teori på Skillebyholm

Utbildningen är förlagd här på natursköna Skillebyholm, Järna. I direkt anslutning till undervisningssalarna ligger gårdens park och odlingar, med bl.a. grönsaksodlingar på friland och i växthus, örtagård, blomsterodlingar, plantförsäljning och gårdsbutik. I denna miljö kombineras teori och praktik på ett naturligt sätt och ger studenterna förutsättningar att lyckas i sin framtida yrkesroll.

Utbildningsplan

Kontakt

Cathrine Haglund
Enhetschef
Yrkeshögskolan Campus Telge
Södertälje Kommun
Tfn: 08-523 037 90
cathrine.haglund@sodertalje.se
Daniel Björklund Jonsson
Yrkeshögskoleansvarig
Stiftelsen Skillebyholm
Skillebyholm 7
153 91 Järna
Tfn: 08-551 577 85, 0702-930 412
daniel@skillebyholm.com

I utbildning ingår kurserna:

  • Entreprenörskap och ledning 40 yhp,
  • Examensarbete 30 yhp,
  • Hållbar växtproduktion 1 55 yhp,
  • Hållbar växtproduktion 2  55 yhp,
  • LIA1 5 yhp, LIA2 25 yhp, LIA3 40 yhp,
    LIA4 40 yhp
  • Trädgårdsskötsel, anläggning och underhåll 55 yhp,
  • Växtkännedom och tillämpning 55 yhp.
  • Totalt 400 yhp (yrkeshögskolepoäng)

Utbildningen omfattar 400 yhp vilket motsvarar heltidstudier under 80 veckor (ca. 4 terminer).

LIA - lärande i arbete (praktik)
Cirka en fjärdedel av utbildningen utgörs av Lärande i arbete (LIA) då de teoretiska kunskaperna förankras praktiskt i en verklig miljö på framgångsrika trädgårds- och växtföretag. LIA kan göras på företag över hela Sverige, även företag utomlands, men företaget och schemat måste godkännas av ansvariga för utbildningen.

Efter avslutad utbildning

När du är klar med din utbildning har du bl.a. goda kunskaper i själva hantverket, om växtmaterial (frukt, grönsaker, prydnadsväxter etc.) samt i planering och organisering av trädgårdar och trädgårdsarbete. Du har också goda kunskaper om odling med hög kvalitet och med samtidig omsorg för människa och miljö. Du kommer att få kunskaper om utveckling av ekologiskt hållbara varor och tjänster samt hur idéer kan utvecklas till ett bärkraftigt och långsiktigt företagande.