Yrkeshögskoleutbildning

Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap 350 p

På Skillebyholm bedriver vi YH-utbildning, Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap, i samarbete med Campus Telge.  
Nästa kursstart väntas bli mars 2021. I januari får vi besked från Myh på vår ansökan om att fortsätta utbildningen och ställer då om från höststart till vårstart. Hur man ansöker och vilka förkunskaper som krävs läser du om här.

En unik trädgårdsmästarutbildning

Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap är en unik trädgårdsmästarutbildning, där vi kompletterar den traditionella hantverkskunskapen hos trädgårdsmästaren med ekologi och entreprenörskap. Detta ger våra trädgårdsmästare en spetskompetens som är hett efterfrågad på arbetsmarknaden, bl.a. till följd av starkt ökad konsumtion av ekologiska produkter och tjänster.

Varvar praktik och teori på Skillebyholm

Utbildningen är förlagd här på natursköna Skillebyholm, Järna. I direkt anslutning till undervisningssalarna ligger gårdens park och odlingar, med bl.a. grönsaksodlingar på friland och i växthus, örtagård, blomsterodlingar, plantförsäljning och gårdsbutik. I denna miljö kombineras teori och praktik på ett naturligt sätt och ger studenterna förutsättningar att lyckas i sin framtida yrkesroll.

Kontakt

Björn Eriksson
Studie- och yrkesvägledare 
Yrkeshögskolan Campus Telge
Södertälje Kommun
Tfn: 08-523 038 46
bjorn.a.eriksson@sodertalje.se
Daniel Björklund Jonsson
Yrkeshögskoleansvarig
Stiftelsen Skillebyholm
Skillebyholm 7
153 91 Järna
Tfn: 08-551 577 85, 0702-930 412
daniel@skillebyholm.com

I utbildningen ingår kurserna:

  • Entreprenörskap och ledning 45 yhp,
  • Examensarbete 30 yhp,
  • Hållbar växtproduktion 150 yhp,
  • Hållbar växtproduktion 250 yhp,
  • LIA 1 5 yhp, LIA 2 40 yhp, LIA 3 40 yhp,
  • Trädgårdsskötsel, anläggning och underhåll 45 yhp,
  • Växtkännedom och tillämpning 45 yhp.
  • Totalt 350 yhp (yrkeshögskolepoäng)

Nästa kursstart väntas bli i mars 2021. Utbildningen kommer då att vara på 400 yhp vilket motsvarar
heltidstudier under 80 veckor (ca. 4 terminer).

LIA - lärande i arbete (praktik)
Cirka en fjärdedel av utbildningen utgörs av Lärande i arbete (LIA) då de teoretiska kunskaperna förankras praktiskt i en verklig miljö på framgångsrika trädgårds- och växtföretag. LIA kan göras på företag över hela Sverige, även företag utomlands, men företaget och schemat måste godkännas av ansvariga för utbildningen.

Efter avslutad utbildning

När du är klar med din utbildning har du bl.a. goda kunskaper i själva hantverket, om växtmaterial (frukt, grönsaker, prydnadsväxter etc.) samt i planering och organisering av trädgårdar och trädgårdsarbete. Du har också goda kunskaper om odling med hög kvalitet och med samtidig omsorg för människa och miljö. Du kommer att få kunskaper om utveckling av ekologiskt hållbara varor och tjänster samt hur idéer kan utvecklas till ett bärkraftigt och långsiktigt företagande.