SFI Park och Trädgård

Kursen riktar sig till dig som är intresserad av en framtid inom park- och trädgårdsskötsel. Efter kursen kan du bland annat få arbete i en kommun, ett privat företag eller kyrkogårdsförvaltning. Du läser sfi och fyra olika kurser på temat park- och trädgård.

Intresseanmälan tas emot löpande hos Botkyrka Kommun. Läs mer på Campus Botkyrka. Kursstart 1 gång per år i mars

Beskärnng på schemat! Beskärnng på schemat!

Konceptet med integrerad undervisning i språk och trädgårdsämnen har uppmärksammats av bl.a. Nationellt Centrum för svenska som andraspråk, som följt utbildningen. De har gjort ett antal intervjuer med både lärare och elever på SFI Park och Trädgård. Ta gärna del av materialet på nedanstående länkar:
Samarbetet mellan Yrkeslärare och SFI-lärare
Fördelar med integrering
Yrkessvenska
Den gemensamma planeringen
Kurplanerna och kommunikationen
Vi växer tillsammans
För den som är extra intresserad finns hela rapporten från Nationellt Centrum att läsa här nedan. En sammanfattning finns också på Nationellt Centrums hemsida

UTBILDNINGENS MÅLGRUPP
Om du har kommit till Sverige från ett annat land och är intresserad av att arbeta inom trädgårdsbranschen i Sverige är det här en utbildning för dig.
MÅLET MED UTBILDNINGEN
När utbildningen är klar ska du ha uppnått följande mål:
• Lärt dig svenska språket för att aktivt kunna delta i arbetslivet och samhället i stort.
• Fått kunskaper i växtkunskap, skötsel av utemiljöer, beskärning och trädvård och trädgårdsodling/plantskoleväxter.
Nivån på studierna i svenska är SFI kurs C och D. Yrkeskurserna är på gymnasial nivå. När du nått kursmålen för respektive kurs får du ett betyg.
FORMEN FÖR UTBILDNINGEN
SFI park och trädgård har lektionsundervisning varvat med praktisk träning. En sfi-lärare och en trädgårdslärare arbetar tillsammans både i lektionssalen och utomhus. Kursen håller på i ett år. Kursen finns i Gula Villan i Alby och är ett samarbete med Botkyrka vuxenutbildning inom ramen för VUX5 (Botkyrka, Huddinge, Salem, Södertälje och Nykvarn), Skillebyholm och Boodla.
6 mars 2023 startade vår fjärde omgång, något datum för ny kursstart våren 2024 är ännu inte satt.
Du är välkommen att ansöka via blanketten "Ansök till SFI-park och trädgård" här till höger. Du lämnar in ansökan till din hemkommun.