Kommunal Vuxenutbildning Trädgård

Vår Kommunala Vuxenutbildning Trädgård (gymnasial nivå) sträcker sig över två terminer (40 v.) och har en antagning per termin. Kursstart sker i början av januari och mitten av augusti. Utbildningen vänder sig till dig som är vuxen och vill gå en gedigen grundutbildning inom trädgård med entreprenöriell inriktning. Utbildningen är förlagd på Skillebyholm, Järna i Södertälje Kommun. Du ansöker genom din hemkommuns vuxenutbildning och utbildningen är CSN-berättigande.

Trädgårdsodling, skötsel, växtkännedom och företagande.

Trädgårdsodling, plantskola, trädgårdsskötsel och anläggning står på schemat, liksom entreprenörskap och företagande. Utbildningen bedrivs med både teoretiska och praktiska moment och vi varvar lektioner i klassrummet med praktisk undervisning ute i trädgården, parken och i Skillebyholms växthus.

Praktik på företag

Praktik ute på företag, s.k. arbetsplatsförlagt lärande (APL), ingår under totalt 10 veckor. Genom APL får du en direktkontakt med duktiga yrkesverksamma personer i trädgårdsbranschen och kan bygga upp ditt kontaktnät för framtida yrkesutövning. 

Förbereder dig för jobb i trädgårdsbranschen

Utbildningen ger dig viktiga baskunskaper i hur mark och växter fungerar. Du lär dig också ett ordentligt bassortiment av växtmaterial, vilket är en viktig hörnsten för ett bra yrkesutförande.

  • Trädgårdsodling ger dig viktiga kunskaper om basen för all växtproduktion, jordbearbetning och gödsling, plantuppdrivning, skörd och hantering av trädgårdsväxter. I fördjupningen plantskoleväxter lär du dig om kvalitetsbestämning och sortiment för produktion av plantskoleväxter.
  • Du får kunskap om skötsel och anläggning av trädgårdsmiljöer, samt beskärning av buskar och träd.
  • Du lär dig också att arbeta med de vanligast förekommande trädgårds-maskinerna inom odling, skötsel och anläggning.

Efter utbildningen är du redo att sköta parker, privata trädgårdar och kyrkogårdar.
Du kan läsa mer om Trädgårdsutbildning Komvux genom att ladda ner pdf:en "Informationsblad Trädgårdsutbildning Komvux" här nedan.

Företag kan köpa enstaka kurser, alt. hela utbildningen

Om du representerar ett företag som behöver utveckla anställdas kompetens inom trädgård kan du köpa enstaka kurser eller hela utbildningen. Kontakta oss för priser och kursupplägg.

Utbildningen riktar sig till dig som:

– vill byta yrkesbana
– vill arbeta fysiskt utomhus
– redan arbetar i trädgårdsbranschen men saknar utbildning
– är arbetslös och vill arbeta i en bransch som erbjuder många jobb