Företagsutbildning Skillebyholm

Skräddarsydd fortbildning för din personal
Skillebyholm är auktoriserad utbildningsanordnare inom trädgård och odling för komvux yrkesutbildning och Yrkeshögskolan. Vi är upphandlade av Södertälje kommun för fortbildning inom grön utemiljö. Vi har 50 års erfarenhet av att erbjuda både kortare kurser och längre utbildningar för människor med olika kunskapsbakgrund. Vi vänder oss också till företag med kurspaket där vi har möjlighet att sätta samman och anpassa kurser utifrån de behov och önskningar som finns på den enskilda arbetsplatsen. Våra kurser kombinerar teori och praktik och hålls gärna på den plats där kunskapen senare ska tillämpas av personalen som går kursen. Kursinnehåll och upplägg skräddarsyr vi efter era behov.
Välkommen med er förfrågan! 
Kontakt: Daniel Björklund-Jonsson
Verksamhetschef Skillebyholm
0702-930412
daniel@skillebyholm.com

Vårt kursutbud:
Beskärning
Beskärning av prydnadsträd
Beskärning av fruktträd
Beskärning av buskar (prydnadsbuskar, rosor, klätterväxter, bärbuskar)
Växtkunskap och skötsel
Perenner – växtkännedom, skötsel och nyanläggning
Annueller – växtkännedom, skötsel av urnor och prydnadsplanteringar
Lignoser – växtkännedom, skötsel och användningsområden
Lignoser – plantering och etableringsskötsel
Lökar och knölar – växtkännedom, skötsel och användningsområden
Ogräs – växtkännedom och ogräsbekämpande skötsel
Skötsel
Skötselbeskrivningar och planering av skötselåret
Svensk skötselstandard av skötselprodukter
Skötsel med biologisk mångfald i fokus, tex vid röjning och gräsyteskötsel
Anpassade kurser
I samtal med er anpassar vi kursen efter era behov. Till exempel kan vi ordna en löpande kurs där vi vid flera kurstillfällen går igenom alla aspekter av en utvald plantering, från växtkännedom och grundläggande skötsel till att arbeta fram en hållbar skötselbeskrivning.

Röjsågskurs

Röjsåg
Vi erbjuder två varianter; en kortare kurs för dig som har viss erfarenhet redan av att köra med trimmer och röjsåg och en längre med fler övningstillfällen för nybörjare.
Kontakt:
Chris Lindqvist
Trädgårdsmästare och certifierad röjsågsutbildare genom Säker Skog
0735863451
chris@skillebyholm.com