Skillebyholms Kortkursprogram våren 2022

Våra kursledare är mycket erfarna och delar med sig av alla sina kunskaper till dig som kursdeltagare, räkna med fullspäckade timmar i naturskön miljö på Skillebyholms trädgårdsutbildning i Järna. Om inget annat anges pågår kursen mellan kl. 10.00 och 15.00. Vi genomför våra kortkurser i samarbete med Folkuniversitetet i Södertälje. Du bokar därför kursen direkt via dem. Klicka på länken ”Kursen bokas via Folkuniversitetet” under respektive kursbeskrivning, så kommer du till Folkuniversitetets hemsida, där pris och andra uppgifter finns för kursen. Kurser kan komma att läggas till under årets gång. Kursbeskrivningar på samtliga kurser finns längre ner på sidan.

 • Fruktträdsbeskärning 19 mars
 • Odla på balkong och uteterass (distans live)
 • Ekologisk biodling 2-dagarskurs 26 mars och 7 maj
 • Planera din trädgård 2 april
 • Planera din trädgård 24 april
 • Odla till husbehov 9 april
 • Odla snittblommor 4 juni
 • Perenner i trädgården - ger skönhet hela säsongen 11 juni
 • Kryddträdgård 18 juni
 • Kryddträdgård 9 juli

19 mars 10.00-15.00 Fruktträdsbeskärning

Är du trädgårdsintresserad och vill veta mer om hur du får ut det mesta av dina fruktträd? I denna kurs på vackra Skillebyholm får du grundläggande kunskap i beskärning av fruktträd.
Kursen vänder sig till dig som vill lära dig mer om hur du på bästa vis beskär och hanterar träd i din trädgård. Här får du chansen att vidga dina kunskaper om fruktträdens egenskaper samt hur du hanterar dessa på bästa vis.
Lär dig beskära fruktträden i din trädgård för ökad vitalitet och fruktsättning. Vi går igenom beskärningens grunder steg för steg och du lär dig tekniken att använda sekatör och såg för rätt snitt. Hur beskär man ett träd som är gammalt och inte beskurits på länge? Eller hur beskär jag det nyplanterade trädet för att få bra grenbyggnad för framtiden? Du lär dig när och hur mycket du ska beskära för att få ut det bästa av dina kära fruktträd. Utbildningen sker i parken på vackra Skillebyholm och de praktiska momenten varvas med teori av vår trädgårdsmästare. Medtag arbetskläder efter väder. Sekatör och såg går att låna men har du egna redskap som du är van vid får du gärna ta med dessa.
Kursledare är Joseph Rowe, utbildad biodynamiker, trädgårdsanläggare, pomolog och socialterapeut. Han har under de senaste 10 åren jobbat och varit med och format verksamhet inom socialtföretagande med fokus pomologi och inkluderande. Driver nu företaget Palla tillsammans i samarbete med Främja Must. Huvudverksamheten är äppelmust, men Palla erbjuder även pomologiska tjänster bla. fruktträdsbeskärning men också olika typer av utbildning.
Pris 1050 kr, samma 1-dagskurs ges vid två tillfällen:
Anmäl dig till kursen 19 mars via Folkuniversitetet

22 mars 18.00-20.15 Odla på balkong och uteterass Distans Live

Även om du bor i en storstad eller inte har tillgång till en trädgård så kan du fortfarande odla! Skaffa dig kunskaperna i odling så att du får ut så mycket som möjligt av din egen grönsaksodling på balkongen eller terrassen!
Vi använder oss av Zoom, ingen nedladdning behövs utan innan lektion kommer länk skickas tilll er för uppkoppling. Det enda du behöver är en dator, Ipad eller mobiltelefon med internet
Kursen vänder sig till dig som vill lära dig mer om hur du teoretiskt odlar ätbart och hållbart i stadsmiljö. Målet med kursen är att vidga kunskaperna i odling så att du får ut så mycket som möjligt av din egen balkong och/eller terassodling.
Lär dig om hur du på bästa sätt kan skapa frodiga odlingar på din balkong till både nytta och nöje. Vi tar upp förutsättningar, material (jordar, gödsling, bevattning) och växtval (blommor, grönsaker) för en lyckad odling på avgränsad yta. Under hela workshopen har du möjlighet att ställa frågor och få svar på funderingar du har kring eventuellt egna odlingar.
Vi träffas realtime, online under 1 tillfälle. Gruppundervisning, max 12 deltagare. Vid varje tillfälle ser och hör ni övriga kursdeltagare samt er kursledare.
Kursledare är Daniel Björklund Jonsson, trädgårdsmästare och verksamhetsledare för Skillebyholms trädgårdsutbildningar i Järna där han själv utbildade sig på 90-talet. Daniel har 20 års praktisk erfarenhet av biodynamisk grönsaksodling och trädgårdsskötsel från bl.a Rosendals trädgård, Lärjeåns trädgård (Rosendals systerträdgård i Göteborg som han grundade år 2000), Stigbyskolan och nu Skillebyholms trädgårdsmästarutbildning. Sedan 2004 har han utbildat inom dessa områden på olika platser i Sverige.
Pris: 500 kr
Anmäl till kursen via Folkuniversitetet

26 mars och 7 maj Ekologisk biodling

Här är 2-dagarskursen för dig som funderar på att skaffa egna bin och vill att de ska tas om hand så naturligt som möjligt. Kursen vänder sig till dig som vill komma igång med biodling och lära dig om hur du på ett bra vis tar hand om bin som privat biodlare. Målet med kursen är att kursdeltagaren vid genomförd kurs teoretiskt ska känna till:

 • vad som krävs för uppfylla det ekologiska reglerna inom biodling.
 • Bisamhällets årsrytm.
 • Material och utrustning som används i biodling.
 • Hur ett bisamhälle kan skötas.
 • Honungshantering
 • Kursinnehåll

Kursen går igenom själva bisamhället, vilka olika bin som finns och vilken utrustning du behöver för att starta upp. Du får också veta vad som gäller för biodling i Sverige, etik och skyldigheter. Biskötsel över året gås igenom och du får information om bisjukdomar, nektarflöde och pollinering. Till slut tar vi även upp honung, hur den ”skördas”, slungas och behandlas, samt information om andra biprodukter. Vid avslutad kurs har du teoretisk kunskap för att starta upp en egen kupa.

 • Kursinnehåll ekologisk biodling:
 • Biskötsel i Sverige – vad behövs för att börja
 • Bisamhället
 • Binas biologi, biraser
 • Bikupor och utrustning
 • Biskötsel genom året vår, sommar, höst
 • Bisjukdomar
 • Nektarflöde och pollinering
 • Honung och andra produkter
 • Honung – slungning och behandling – skötsel av biredskap

Besök vid kursledarens bikupor och vid gynnsamt väder även öppning/visning av kuporna. Kursen hålls under två tillfällen á fem timmar, totalt 10 studietimmar den 13 mars samt den 24 april.
Kursledare är Niklas Nyström, som sedan flera år driver Lugnets Bigårdar, ett litet biodlingsföretag med ca 150 bisamhällen, i Mölnbo, Sörmland. Honungen från Lugnets Bigårdar är lokalbestämd, dvs att honungen kommer från kupor som finns på den ort som det står på etiketten. Produktionen är ekologisk och ansluten till KRAV. Niklas Nyström har varit biodlare sedan 2004 och yrkesbiodlare sedan 2007. Det som fick honom att ta steget till att börja var fascinationen för bisamhället. Niklas har gått en gymnasial yrkesbiodlarutbildning och är även lärare i biodling på Vårdinge Folkhögskola.
Pris: 1850 kr (för båda dagarna)
Anmäl till kursen via Folkuniversitetet

2 april, 9 april eller 24 april 10.00-15.00 Planera din Trädgård

Är du trädgårdsintresserad och vill veta mer om hur du får ut det mesta av din trädgård? Skillebyholms kunniga personal ger dig råd att planera trädgårdar rätt, både vad det gäller arbete i trädgården, utformning och budget.
Kursinnehåll:
Lär dig om olika trädgårdsstilar, vad passar i din miljö och till vilket hus?
Lär dig arbeta smart och slipp en förfallen trädgård och få förhoppningsvis tid över till annat.
Att vidga dina kunskaper om trädgårdsväxter och planeringen av dem.
Kursledare är Helene Norrman, utbildad trädårdsmästare och pedagog, som bl.a. undervisar i olika trädgårdsämnen på Skillebyholm och Campus Nynäshamn. Helene driver även skötselbolaget "Årstiernas Trädgård", där hon erbjuder certifierad trädbeskärning, trädgårdsdesign och trädgårdsanläggning.
Pris: 1050 kr
Anmäl till kursen den 2 april via Folkuniversitetet
Anmäl till kursen den 9 april via Folkuniversitetet
Anmäl till kursen den 24 april via Folkuniversitetet

9 april 10.00-15-00 Odla till husbehov

Är du nyfiken på växter, trädgård & hur du odlar din egen mat? I den här kursen får du, med fokus på hållbarhet, grundläggande praktisk kunskap i hur du på bästa sätt lyckas med din ätbara odling och skörd!
Kursen vänder sig till dig som vill lära dig mer om hur du praktiskt odlar ätbart och hållbart i din egen trädgård. Målet med kursen är att vidga kunskaperna i odling så att du får ut mesta möjliga av din egen grönsaksodling.
Kursinnehåll: Lär dig vilka grönsaker du förkultiverar och vilka som lämpar sig bäst för direktsådd, odlingsvärda sorter för den lilla täppan. Vi går igenom strategier för grundgödsling och övergödsling av växtbäddarna, ser hur lätt det är att göra en egen växtföljd för täppans alla grönsaker för maximal skörd utan att utarma jorden. Vi går igenom odlingssäsongen från sådd till skörd.
Kursledare Anette Forsberg är en erfaren odlande trädgårdsmästare, utbildad på biodynamiska linjen på Skillebyholm. Anette har själv haft en handelsträdgård och odlat grönsaker, biodynamiskt och proffesionellt i 18 år. Hon undervisar på Skillebyholms Trädgårdsutbildningar i bl.a. grönsaksodling och kryddväxter och är också en mycket uppskattad handledare i praktisk undervisning.
Pris: 1050 kr
Anmäl till kursen via Folkuniversitetet

4 juni kl. 10.00-15.00 Odla snittblommor

Det är både kul och lätt att odla snittblommor och så klart väldigt klimatsmart. Häng med på nästa stora trend att odla dina egna snittblommor!
Kursinnehåll - Häng med på den småskaliga blomsterodlartrenden som växt sig stark i USA och England som går under namnet “flowerfarming”! Framgångsfaktorn ligger till största delen i god planering och mycket manuellt arbete under säsongen. Förutom kunskapen om att framgångsrikt dra upp och sköta sina blommor, så behöver man bli skicklig på att hitta en odlingsföljd som ger sorter i blom under hela säsongen. Gödsla och vattna i precis lagom mängd för att få fina och hållbara snittblommor att skörda. Är det kanske dags för dig att bli självförsörjande på snittblommor till nästa säsong?

 • Jordval och gödsel
 • Planering av sådder utifrån färger och former
 • Val av snittblommor
 • Hantering och skötsel av blommornar

Kursledare: Hanna Saugbjerg är ubildad trädgårdsmästare och har odlat snittblommor till självplock på Skillebyholm i ca. 20 år. Hanna är också en uppskattad lärare på Skillebyholms Trädgårdsutbildningar, där hon bl.a. undervisar i Växtkunskap, färglära och trädgårdsodling.
Pris: 1050 kr
Anmäl till kursen via Folkuniversitetet

11 juni kl. 10.00-15.00 Perenner i Trädgården - ger skönhet hela säsongen

Lär dig trädgårdsmästarens knep för vackra lättskötta perennplanteringar i din trädgård.
Perenner ger fägring i trädgården under hela säsongen. Vi går igenom ett bassortiment med trädgårdens bästa perenner, hur ser skötselåret ut, gödsling och tips för vackrare växter.
Kursledare Paula Pihlgren har arbetat som trädgårdsmästare med fokus på parkmiljöer i många år, bland annat i Ytterjärna Trädgårdspark. Numera arbetar hon med trädgårdsutbildning på Skillebyholm och undervisar bl.a. i Växtkunskap, Skötsel av utemiljöer och Trädgårdsodling.
Pris 1050 kr
Anmäl till kursen via Folkuniversitetet

18 juni eller 9 juli kl. 10.00-15.00 Kryddträdgård

När Örtagården på Skillebyholm är som bäst, erbjuder vi en inspirerande kursdag med allt du behöver veta om kryddväxter och örter.
Vi tipsar om hur du får dina kryddväxter att växa och frodas optimalt för att ge smakrika och härligt doftande skördar. All odling på Skillebyholm sker enligt den biodynamiska metoden, dvs. ekologiskt, fritt från kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Även hur du skördar och förvarar dina kryddväxter tas upp, samt olika användningsområden för kryddväxter. Utbildningen sker i anslutning till nyrenoverade växthus på vackra Skillebyholm och de praktiska momenten varvas med teoretiska på ett naturligt sätt.
Kursledare är Martine Durand, erfaren trädgårdsmästare på Skillebyholm. Hon är den som byggt upp och ansvarar för Örtagården på Skillebyholm sedan många år tillbaka och hon undervisar också regelbundet om kryddväxter, te-framtagning och odling på Skillebyholms längre utbildningar.
Pris: 1050 kr, samma 1-dagskurs ges vid två tillfällen:
Anmäl till kursen 18 juni via Folkuniversitetet
Anmäl till kursen 9 juli via Folkuniversitetet