Odlingsvärda fleråriga grönsaker för produktion

Skillebyholm är projektägare i det EU-finansierade projektet ”Odlingsvärda fleråriga grönsaker för produktion” som pågår under perioden 2019-01 till 2022-01
Pilot- och samarbetsprojektet syftar till att bidra med praktisk och teoretisk kunskap om ekologisk odling av fleråriga grönsaker.
 
Resultaten av pilotprojektet kommer att ge underlag som yrkesodlare kan använda för att fatta beslut om vilka perenna grönsaker som bäst passar i deras odling.
 
Vi ser att det finns flera fördelar med fleråriga grönsaker, jämfört med ettåriga. I och med att de är fleråriga krävs mindre jordbearbetning och när de är etablerade minskar behovet av bevattning. Fleråriga grönsaker är även mindre sjukdomsbenägna och drabbas av färre skadedjur än ettåriga grönsaker. De börjar växa tidigt på våren och kan följaktligen förlänga säsongen då närodlat finns tillgängligt och då ge odlare inkomst tidigare på året. Fleråriga grönsaker utökar antalet arter och släkten i odlingslandskapet och ger större mångfald på tallriken. Många fleråriga grönsaker är näringsrika.
 
Projektet leds av Skillebyholm i samarbete med Under Tallarna, Förädlad, Peterslunds ekoodling och Hornuddens trädgård. Projektet finansieras av Jordbruksverkets Landsbygdsutveckling och Vidarstiftelsen.

Läs mer om projektet på hemsidan Perenna Grönsaker. Projektledare är Eva Johansson.

Skrivet om projektet: