Medarbetarna på Skillebyholm

Administration:

Trädgård:

Butik:

Vaktmästeri:

Daniel Björklund Jonsson - versamhetsledare & lärare
Mail: daniel@skillebyholm.com
Tel: 070-293 04 12

Malin Olténg - utbildningssamordnare
Mail: skoladm@skillebyholm.com
Tel: 08-551 579 76

Gundula Homburger - boende- och lokalansvarig
Mail: boka@skillebyholm.com
Tel: 08-551 577 85 (vxl)

Nora Koker- ekonomi & bokföring
Mail: nora@skillebyholm.com
Tel: 08-551 577 85 (vxl.)

Kvetka Bacova- administration/kontor
Mail: info@skillebyholm.com
Tel: 08-551 577 85 (vxl.)

Thomas Lüthi - utbildningsansvarig deltid
Mail: info@skillebyholm.com
Tel: 08-551 577 85 (vxl)

Hanna Saugbjerg - Trädgårdsmästare / lärare 
Plantskola & Snittblomsland
Tel: 08-551 577 85 (vxl.)

Martine Durand - Trädgårdsmästare / lärare
Plantskola 
Tel: 08-551 577 85 (vxl.)

Helene Norrman - Trädgårdsmästare / komvuxansvarig, Utbildning och park
Mail: helene@skillebyholm.com
Tel: 08-551 577 85 (vxl.)

Johan Hellqvist - Trädgårdsmästare / lärare
Grönsaksproduktion 
Mail: johan@skillebyholm.com tel: 08-551 577 85 (vxl)

Anette Forsberg - Trädgårdsmästare / handledare
Örtagård,  grönsaksproduktion
tel: 08-551 577 85 (vxl)

Diana Poppe - Butiksansvarig
Mail: butiken@skillebyholm.com
Tel: 08-551 571 96 (under butikens öppettider)

Per Henriksen - Vaktmästare
Mail: per@skillebyholm.com
Tel: 0729-40 55 25