Medarbetarna på Skillebyholm

Här på Skillebyholm arbetar en brokig skara människor. Allt från trädgårdsmästare, pedagoger och vaktmästare till administratörer, lokalansvariga, ekonomer och forskare. Behöver du kontakta oss, så gör du det via nedanstående kontaktuppifter.

Administration:

Daniel Björklund Jonsson - verksamhetschef & rektor
Mail: daniel@skillebyholm.com
Tel: 070-293 04 12

Malin Olténg - utbildningssamordnare

Tjänsledig för studier t.o.m. juni 2024

Gundula Homburger - boende- och lokalansvarig
Mail: boka@skillebyholm.com
Tel: 08-551 577 85 (vxl)

Bettina Altemüller- ekonomi & bokföring
Mail: ekonomi@skillebyholm.com
Tel: 08-551 577 85 (vxl.)

Kvetka Bacova- administration/kontor
Mail: info@skillebyholm.com
Tel: 08-551 577 85 (vxl.)

Thomas Lüthi - utbildningsansvarig deltid
Mail: info@skillebyholm.com
Tel: 08-551 577 85 (vxl)

Utveckling:

Eva Johanson - projektledare
Mail: eva.johansso@skillebyholm.com
Tel: 08-551 577 85 (vxl)

Trädgård:

Hanna Saugbjerg - Trädgårdsmästare / lärare 
Växthus, plantskola & snittblomsland
Tel: 08-551 577 85 (vxl.)

Martine Durand - Trädgårdsmästare / lärare
Handledare
Tel: 08-551 577 85 (vxl.)

Paula Pihlgren - trädgårdsmästare / lärare
komvux- och utemiljöansvarig
Mail: paula@skillebyholm.com
Tel: 08-551 577 19

Chris Lindkvist - trädgårdsmästare park och örtagård / handledare
Mail: chris@skillebyholm.com
Tel: 08-551 577 85 (vxl.)

Anja Varis - trädgårdsmästare grönsaksodling / handledare
Mail: anja@skillebyholm.com
Tel: 08-551 577 85 (vxl.)

Butik:

Diana Poppe - Butiksansvarig
Mail: butiken@skillebyholm.com
Tel: 08-551 571 96 (under butikens öppettider)

Vaktmästeri:

Per Henriksen - Vaktmästare
Mail: per@skillebyholm.com
Tel: 0729-40 55 25