Medarbetarna på Skillebyholm

Här på Skillebyholm arbetar en brokig skara människor. Allt från trädgårdsmästare, pedagoger och vaktmästare till administratörer, lokalansvariga, ekonomer och forskare. Behöver du kontakta oss, så gör du det via nedanstående kontaktuppifter.

Administration:

Daniel Björklund Jonsson - verksamhetschef & rektor
Mail: daniel@skillebyholm.com
Tel: 070-293 04 12

Malin Olténg - utbildningssamordnare
Mail: skoladm@skillebyholm.com
Tel: 08-551 579 76

Gundula Homburger - boende- och lokalansvarig
Mail: boka@skillebyholm.com
Tel: 08-551 577 85 (vxl)
Mobil: 0708-157785

Bettina Altemüller- ekonomi & bokföring
Mail: ekonomi@skillebyholm.com
Tel: 08-551 577 85 (vxl.)

Kvetka Bacova- administration/kontor
Mail: info@skillebyholm.com
Tel: 08-551 577 85 (vxl.)

Thomas Lüthi - utbildningsansvarig deltid
Mail: info@skillebyholm.com
Tel: 08-551 577 85 (vxl)

Forskning:

Eva Johanson - projektledare forskning
Mail: eva.johansso@skillebyholm.com
Tel: 08-551 577 85 (vxl)

Trädgård:

Hanna Saugbjerg - Trädgårdsmästare / lärare 
Växthus, plantskola & snittblomsland
Tel: 08-551 577 85 (vxl.)

Martine Durand - Trädgårdsmästare / lärare
Handledare
Tel: 08-551 577 85 (vxl.)

Paula Pihlgren - Komvuxansvarig/utemiljö, Utbildning och park
Mail: paula@skillebyholm.com
Tel: 08-551 577 19

Anette Forsberg - Trädgårdsmästare / handledare
Grönsaksproduktion
tel: 08-551 577 85 (vxl)

Butik:

Diana Poppe - Butiksansvarig
Mail: butiken@skillebyholm.com
Tel: 08-551 571 96 (under butikens öppettider)

Vaktmästeri:

Per Henriksen - Vaktmästare
Mail: per@skillebyholm.com
Tel: 0729-40 55 25