Medarbetarna på Skillebyholm

Här på Skillebyholm arbetar en brokig skara människor. Alla har en viktig del i arbetet med Skillebyholm och bidrar till att helheten blir så bra som möjligt. I utbildningarna kommer det även in många externa föreläsare och experter utifrån. Behöver du kontakta någon av oss på Skillebyholm så gör du det via nedanstående kontaktuppifter.

Administration:

Verksamhetschef och rektor 
Daniel Björklund Jonsson

Mail: daniel@skillebyholm.com
Tel: 070-293 04 12

Ordförande och ansvarig för fastighetsutveckling
Kristoffer Lüthi
Mail: kristoffer.luthi@gmail.com
Tel: 073-372 85 20

Komvux och utemiljö 
Paula Pihlgren

Mail: paula@skillebyholm.com
Tel: 08-551 577 19

Utbildningssamordnare
Elin Folkesson
Mail: skoladm@skillebyholm.com
Tel: 08-551 579 76

Lokaler och boende
Gundula Homburger

tjänstledig, se Eva Johanson
Mail: boka@skillebyholm.com
Tel: 08-551 577 85 (växel)

Ekonomi och bokföring
Bettina Altemüller

Mail: ekonomi@skillebyholm.com
Tel: 08-551 577 85 (växel)

Administration och kontor
Kvetka Bacova

Mail: info@skillebyholm.com
Tel: 08-551 577 85 (växel)

Utbildningsansvarig deltidsutbildning
Thomas Lüthi

Mail: info@skillebyholm.com
Tel: 08-551 577 85 (växel)

Utveckling och forskning:

Projektledare
Vikarie Lokaler och boende
Eva Johansson
Mail: eva.johansson@skillebyholm.com
Tel: 08-572 125 13

Trädgård:

Trädgårdsmästare park och örtagård
Handledare, röjsågsinstruktör
Chris Lindkvist
Mail: chris@skillebyholm.com
Tel: 08-551 577 85 (växel)

Trädgårdsmästare grönsaksodling
Handledare
Anja Varis
Mail: anja@skillebyholm.com
Tel: 08-551 577 85 (växel)

Trädgårdsmästare växthus, plantskola och snittblomsland
Handledare
Hanna Saugbjerg 
Tel: 08-551 577 85 (växel)

Trädgårdsmästare
Handledare
Martine Durand
Tel: 08-551 577 85 (växel)

Butik:

Butiksansvarig
Diana Poppe

Mail: butiken@skillebyholm.com
Tel: 08-551 571 96 (under butikens öppettider)

Vaktmästeri:

Vaktmästare
Handledare
Per Henriksen
Mail: per@skillebyholm.com
Tel: 072-940 55 25