Medarbetarna på Skillebyholm

Här på Skillebyholm arbetar en brokig skara människor. Allt från trädgårdsmästare, pedagoger och vaktmästare till administratörer, lokalansvariga, ekonomer och forskare. Behöver du kontakta oss, så gör du det via nedanstående kontaktuppifter.

Administration:

Daniel Björklund Jonsson - verksamhetschef & rektor
Mail: daniel@skillebyholm.com
Tel: 070-293 04 12

Malin Olténg - utbildningssamordnare
Mail: skoladm@skillebyholm.com
Tel: 08-551 579 76

Gundula Homburger - boende- och lokalansvarig
Mail: boka@skillebyholm.com
Tel: 08-551 577 85 (vxl)
Mobil: 0708-157785

Bettina Altemüller- ekonomi & bokföring
Mail: ekonomi@skillebyholm.com
Tel: 08-551 577 85 (vxl.)

Kvetka Bacova- administration/kontor
Mail: info@skillebyholm.com
Tel: 08-551 577 85 (vxl.)

Thomas Lüthi - utbildningsansvarig deltid
Mail: info@skillebyholm.com
Tel: 08-551 577 85 (vxl)

Forskning:

Sofi Gerber - forskare, projektledare forskning
Mail: sofi.gerber@skillebyholm.com
Tel: 08-551 577 85 (vxl)
Mobil: 073-379 32 70

Eva Johanson - projektledare forskning
Mail: eva.johansso@skillebyholm.com
Tel: 08-551 577 85 (vxl)

Trädgård:

Hanna Saugbjerg - Trädgårdsmästare / lärare 
Plantskola & Snittblomsland
Tel: 08-551 577 85 (vxl.)

Martine Durand - Trädgårdsmästare / lärare
Plantskola 
Tel: 08-551 577 85 (vxl.)

Paula Pihlgren - Komvuxansvarig/utemiljö, Utbildning och park
Mail: paula@skillebyholm.com
Tel: 08-551 577 19

Johan Hellqvist - Trädgårdsmästare / lärare
Grönsaksproduktion 
Mail: johan@skillebyholm.com tel: 08-551 577 85 (vxl)

Anette Forsberg - Trädgårdsmästare / handledare
Örtagård,  grönsaksproduktion
tel: 08-551 577 85 (vxl)

Butik:

Diana Poppe - Butiksansvarig
Mail: butiken@skillebyholm.com
Tel: 08-551 571 96 (under butikens öppettider)

Vaktmästeri:

Per Henriksen - Vaktmästare
Mail: per@skillebyholm.com
Tel: 0729-40 55 25