Skillebyholms Marknadsdagar - 2021

Höstmarknaderna på Skillebyholm uppskattas av många besökare och försäljare. Vanligtvis deltar runt 140 försäljare på marknaden och flera tusen besökare. Många upplever det som en efterlängtad och festlig händelse under året.  Genom de talrika besökarna uppstår fina möten och även trängsel. Just trängsel är något som myndigheterna rekommenderar oss att undvika  till följd av risk för smittspridning av Coronaviruset. Av denna anledning kommer vi inte heller i år att kunna leverera vår traditionella Höstmarknad, utan istället planerar vi för Marknadsdagar under 6 lördagar i augusti/september.
Skillebyholms Marknadsdagar 2021:
Vi planerar ett liknade upplägg som förra året, men i något större omfattning. Det kommer att finnas max 15 torgare på plats varje lördag mellan 21 augusti och 25 september. Närodlade grönsaker är ett stående inslag, samt snittblommor och örter från våra egna odlingar. Därutöver har vi bjudit in en mix av hantverkare, matförädlare och andra fantastiska egentillverkare, som visar upp och säljer sina alster. Restaurang Varma kommer att ha sommarkafé under dagen och kvällsservering på restaurangen olika gästande inslag. Självklart håller vår trevliga Gårdsbutik öppet också!
Marknadsdagarna pågår mellan kl. 10.00 och 16.00 dessa lördagar:
21 och 28 augusti, 4, 11, 18 och 25 september

Mer information om deltagande torgare kommer i början av augusti. 

Höstmarknaden i bilder, från tidigare år: