Preparandutbildning för behörighet i trädgårdsämnen

Särskild behörighet inom trädgård

Våra yrkeshögskoleutbildningar är till för dig som vill vidareutbilda dig inom trädgårdsbranschen. Yrkeshögskolemyndigheten bestämmer vilka erfarenheter du behöver ha för att vara behörig med din ansökan. Utöver de allmäna behörighetskraven för Yrkeshögskolan (YH), behöver du även viss kunskap inom trädgård. Denna behörighet kan du få på något av följande sätt:

  • Godkända gymnasiebetyg i gymnasiekurserna: Marken och växternas biologi, Växtkunskap 1, Fordon och redskap eller Trädgårdsmaskiner.
  • Två säsongers (12 månader) relevant yrkeserfarenhet på heltid (alt. halvtid i 24 mån.) inom trädgårdsbranschen.
  • Godkänt resultat på Skillebyholms Preparandutbildning (läs mer här nedan)

Skillebyholms Preparandutbildning

För dig som inte uppfyller de formella kunskapskraven inom trädgård, men i övrigt kan anses som behörig för att ansöka till vår YH-utbildning, har vi tagit fram en Preparandkurs. Denna preparandkurs är på distans, helt och hållet på nätet och den är kostnadsfri. Däremot kostar det 1 000 kr att göra slutprovet och få ett certifikat på att du har den trädgårdskunskap som behövs för att vara behörig. Godkänd Preparandutbildning från Skillebyholm gäller även för behörighet att söka till Trädgårdsakademins och Enköpings trädgårdsutbildningar.
Preparandkursen sker helt via mail, du kommer att få ett kursbrev per dag skickat till dig. För att undvika att kursbreven hamnar i ”skräpkorgen” lägg till info@skillebyholm.com bland dina kontakter. Räkna med en tidsåtgång på ca 1-2 tim/kursbrev (kursen innehåller totalt 25 kursbrev, 1 välkomstbrev och 1 mail med slutprovsinformation). Avsätt ca en halv arbetsdag för slutprovet, som görs via nätet. 
Du anmäler dig till vår Preparandkurs genom att klicka på knappen "Anmäl här till Skillebyholms Preparandutbildning".