Medarbetarna på Skillebyholm

Kontor

Trädgård

Vaktmästeri

Daniel Björklund Jonsson - versamhetsledare
Mail: daniel@skillebyholm.com
Tel: 08-551 579 76, mobil: 070-293 04 12

Malin Olténg - utbildningssamordnare
Mail: skoladm@skillebyholm.com
Tel: 08-551 59 76

Pernilla Fogelqvist - konferens & boende 
Mail: boka@skillebyholm.com
Tel: 08-551 577 85 (vxl), mobilnummer

Nora Koker- ekonomi & bokföring
Mail: nora@skillebyholm.com
Tel: 08-551 577 85 (vxl.)

Kvetka Bacova- administration/kontor
Mail: info@skillebyholm.com
Tel: 08-551 577 85 (vxl.)

Thomas Lüthi - utbildningsansvarig deltid

Tel: 08-551 577 19

Hanna Saugbjerg - Trädgårdsmästare / lärare 
Plantskola & Snittblomsland
Tel: 08-551 577 85 (vxl.)

Martine Durand - Trädgårdsmästare / lärare
Plantskola & Örtagård
Tel: 08-551 577 85 (vxl.)

Johan Hellqvist - Trädgårdsmästare / lärare
Grönsaksproduktion 
Mail: johan@skillebyholm.com tel: 08-551 577 85 (vxl)

Per Henriksen - Vaktmästare
Park, buskar & träd
Tel: 0729-40 55 25