TCYK - Yrkesbevis

TCYK står för Trädgårdsnäringens Centrala YrkesKommitté

Skillebyholms Trädgårdsutbildning har tillstånd att utfärda TCYKs yrkesbevis för trädgårdsyrken. Genom samverkan mellan olika intressenter inom trädgårdsnäringen har branschen satt upp kunskapsmål för att höja kvalitet och status på grönytearbete och trädgårdsanläggning. Dessa kunskapsmål är samlade i olika yrkesbevis som styrker erforderlig teoretisk och praktisk kompetens inom området.

I dagsläget har vi inga fasta kursdatum, men du kan göra en förutsättningslös intresse-
anmälan, så kontaktar vi dig när det är dags för kurs.