Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap YH 350 p.

Praktiska lektioner i våra växthus

Praktiska lektioner i våra växthus

”Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap” på Skillebyholm är en heltidsutbildning inom Yrkeshögskolan. Utbildningen genomförs i samarbete med CampusTelge, Yrkeshögskolan i Södertälje. Nästa kursstart sker hösten 2018. Vissa förändringar har gjorts i programmet och det omfattar numera 350 p. 

Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap” är en unik trädgårdsmästarutbildning, där vi kompletterar den traditionella hantverkskunskapen hos trädgårdsmästaren med ekologi och entreprenörskap. Detta ger våra trädgårdsmästare en spetskompetens som är hett efterfrågad på arbetsmarknaden, bl.a. till följd av starkt ökad konsumtion av ekologiska produkter och tjänster.

Utbildningen, som totalt omfattar 350 p, innehåller följande kursmoment:

  • Entreprenörskap och ledning 45 yhp,
  • Examensarbete 30 yhp,
  • Hållbar växtproduktion 1 50 yhp,
  • Hållbar växtproduktion 2 50 yhp,
  • LIA 1 5 yhp, LIA 2 40 yhp, LIA 3 40 yhp,
  • Trädgårdsskötsel, anläggning och underhåll 45 yhp,
  • Växtkännedom och tillämpning 45 yhp.
  • Totalt 350 yhp (yrkeshögskolepoäng)

Utbildningen är förlagd på natursköna Skillebyholm. I direkt anslutning till undervisningssalarna ligger gårdens park och odlingar, med bl.a. grönsaksodlingar på friland och i växthus, örtagård, blomsterodlingar, plantförsäljning och gårdsbutik. I denna miljö kombineras teori och praktik på ett naturligt sätt och ger studenterna förutsättningar att lyckas i sin framtida  yrkesroll. På skolans område finns också studentrum som de studerande kan hyra.

Läs mer om hur du ansöker på huvudsidan för våra YH-utbildningar.