Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap YH 400 p.

Praktiska lektioner i våra växthus

Praktiska lektioner i våra växthus

I augusti 2016 startade vi återigen upp ”Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap” på Skillebyholm. Detta är en heltidsutbildning inom Yrkeshögskolan och den sträcker sig fram till april 2018. Ytterligare en omgång startar i augusti 2017 med avslut i april 2019.

Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap” är en unik trädgårdsmästarutbildning, där vi kompletterar den traditionella hantverkskunskapen hos trädgårdsmästaren med ekologi och entreprenörskap. Detta ger våra trädgårdsmästare en spetskompetens som är hett efterfrågad på arbetsmarknaden, bl.a. till följd av starkt ökad konsumtion av ekologiska produkter och tjänster.

Utbildningen är förlagd på natursköna Skillebyholm. I direkt anslutning till undervisningssalarna ligger gårdens park och odlingar, med bl.a. grönsaksodlingar på friland och i växthus, örtagård, blomsterodlingar, plantförsäljning och gårdsbutik. I denna miljö kombineras teori och praktik på ett naturligt sätt och ger studenterna förutsättningar att lyckas i sin framtida  yrkesroll. På skolans område finns också studentrum som de studerande kan hyra.

Utbildningen, som totalt omfattar 400 p, innehåller följande kursmoment:

  • Biodynamisk och ekologisk växtproduktion, 60 p
  • Entreprenörskap och ledning, 45 p
  • Examensarbete, 30 p
  • Hållbar trädgårdsodling, 55 p
  • LIA-period 1, 5 p
  • LIA-period 2, 40 p
  • LIA-period 3, 40 p
  • LIA-period 4, 25 p
  • Trädgårdsskötsel och underhåll, 45 p
  • Växtkännedom och tillämpning, 55 p

Mer ingående information om utbildningen kan du ladda ner i denna pdf:

Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap – Utbildningsbeskrivning

Läs även mer översiktliga Informationsblad Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap framtagen av Södertäljes Vuxenutbildning.

Läs mer om hur du ansöker på huvudsidan för våra YH-utbildningar.