Entreprenör och företagare inom gröna sektorn YH 250 p.

Skörda ekologiskt!

Sveriges ekologiska produktion behöver ökas – vi utbildar entreprenörerna som kan göra det!

Vår ambition var att i april 2017 starta en ny ettårig YH-utbildnig ”Entreprenör och företagare inom gröna sektorn” på Skillebyholm. Dessvärre visade det sig att vi trots det stora intresset från trädgårdbranschen i stort, inte lyckades nå ut tillräckligt, varpå antalet ansökande blev för lågt. Vi har därför tvingats ställa in kursstarten tills vidare. Förhoppningen är att vi ska kunna starta utbildningen längre fram, troligtvis i februari 2018. Vi återkommer med informtation så snart vi vet mer.

”Entreprenör och företagare inom gröna sektorn” är en ny och, enligt trädgårdsbranschen, efterlängtad utbildning. Efterfrågan på ekologiska livsmedel ökar starkt, medan den svenska produktionen inte håller samma tempo. Ett stort behov finns av nya företagare och anställd kvalificerad arbetskraft inom den gröna sektorn, som har kompetens att producera och leverera ekologiskt/hållbart. Med denna utbildning är efterfrågad kompetens din!

Utbildningen är förlagd dels på Skillebyholm, dels på Campus Telge. På natursköna Skillebyholm ligger undervisningssalarna i direkt anslutning till gårdens park och odlingar. Närheten till gården, med jordbruk, trädgårdsmästeri, plantförsäljning och gårdsbutik gör att undervisningen enkelt kan förankras i både teori och praktik. På Campus Telge får de studerande användbar kontakt med andra som läser liknande kurser men till andra yrkesroller. Där finns också flera olika rådgivningsorganisationer för entreprenörskap samt EU-projektet Matkraft.

Utbildningen, som totalt omfattar 250 p, innehåller följande kursmoment:

  • Arbetsledning i ekologisk produktion, 20 p
  • Biodynamisk och ekologisk växtproduktion, 35 p
  • Driva ekologisk trädgårdsverksamhet, 20 p
  • Ekonomi och styrning, IT-verktyg, 30 p
  • Examensarbete, 30 p
  • Innovation och förnyelsearbete, 20 p
  • Juridik för arbetsledare/entreprenörer i trädgårdsbranschen, 15 p
  • Kvalitet och miljö i trädgårdsbranschen 15
  • LIA 40
  • Marknadsföring, försäljning och distribution 25

Klicka på bilden för en översiktlig kursbeskrivning:

Folder Entreprenör och företagare inom gröna sektorn

 

 

 

 

 

 

 

Mer ingående information om utbildningen kan du ladda ner i denna pdf:

Utbildningsbeskrivning Entreprenör och Företagare inom Gröna sektorn

Läs mer om hur du ansöker på huvudsidan för våra YH-utbildningar.