YH – Heltid

Yrkeshögskolan – heltid

 

Utbildningen sker såväl i klassrum, som i växthus, trädgård och på friland.

2-årig Trädgårdsmästarutbildning varvar teori och praktik för gedigen kunskap

På Skillebyholm har vi för tillfället en YH-utbildning igång, 2-åriga Trädgårdsmästarutbildning, med nästa kursstart augusti 2017. Ansökningsperiod för denna utbildning är nu stängd för kursstart höstterminen 2017.
Ansöker gör du via Campus Telges web-ansökan. Läs mer om utbildningen genom att klicka på länken nedan:

Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap, 400 p, 2-årig YH-utbildning med start augusti 2016 och 2017

188144

 Ansökan och antagning

Ansökning sker via vår samarbetspartner Campus Telge.  Du som behöver komplettera dina förkunskaper med vår preparandkurs på distans kommer att erbjudas detta efter att din ansökan utvärderats av Campus Telge. Läs mer om vår preparandkurs här. Det går också att påbörja den innan du fått svar från Campus Telge.

Ansökningsperiod: Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap, kursstart aug. 2017: ansökningsperioden är nu stängd.

Innan slutlig antagning kallas behöriga sökande till ett obligatoriskt arbetsprov på Skillebyholm som tar en heldag i anspråk. Inbjudan kommer att skickas ut till behöriga sökande. Datum för det obligatoriska arbetsprovet 2017 är: 7 juni.

Behörighet

För tillträde till utbildningen krävs grundläggande yrkeshögskolebehörighet.
Läs mer här

Kontakt

Björn Eriksson
Studie- och yrkesvägledare 
Yrkeshögskolan Campus Telge
Södertälje Kommun
Tfn: 08-523 038 46
bjorn.a.eriksson@sodertalje.se

Daniel Björklund Jonsson
Yrkeshögskoleansvarig
Stiftelsen Skillebyholm
Skillebyholm 7
153 91 Järna
Tfn: 08-551 577 85, 0702-930 412
daniel@skillebyholm.com