YH – Heltid

Yrkeshögskolan – heltid

 

Utbildningen sker såväl i klassrum, som i växthus, trädgård och på friland.

2-årig Trädgårdsmästarutbildning varvar teori och praktik för gedigen kunskap

På Skillebyholm har vi för tillfället en YH-utbildning igång, Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap, med nästa kursstart augusti 2019. Ansökningsperiod för denna utbildning brukar infalla under april. Ansöker gör du via Campus Telges web-ansökan

Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap, 350 p, YH-utbildning med start augusti 2019

188144

 Ansökan och antagning

Ansökning sker via vår samarbetspartner Campus Telge.  Du som behöver komplettera dina förkunskaper med vår preparandkurs på distans, uppmanas att göra detta i god tid, så att behörigheten är klar när antagningsprocessen påbörjas veckan efter sista ansökningsdagen. Läs mer om vår preparandkurs här. Det är Campus Telge som har hand om urvalsprocessen och bedömer vilka sökanden som är behöriga enligt Yrkeshögskolans kriterier. 

Ansökningsperiod: Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap, kursstart aug. 2019: ansökningsperioden beräknas infalla under slutet av mars, början av april 2019.

Innan slutlig antagning kallas behöriga sökande till ett obligatoriskt arbetsprov på Skillebyholm som tar en heldag i anspråk. Inbjudan kommer att skickas ut till behöriga sökande och brukar genomföras i början av juni. 

Behörighet

För tillträde till utbildningen krävs grundläggande yrkeshögskolebehörighet.
Läs mer här

Våra yrkeshögskoleutbildningar är till för dig som vill vidareutbilda dig inom trädgårdsbranschen. Yrkeshögskolemyndigheten bestämmer vilka erfarenheter du behöver ha för att vara behörig med din ansökan. Utöver de allmänna behörighetskraven för Yrkeshögskolan (YH), behöver du även viss kunskap inom trädgård. Läs mer om det här.

Kontakt

Björn Eriksson
Studie- och yrkesvägledare 
Yrkeshögskolan Campus Telge
Södertälje Kommun
Tfn: 08-523 038 46
bjorn.a.eriksson@sodertalje.se

Daniel Björklund Jonsson
Yrkeshögskoleansvarig
Stiftelsen Skillebyholm
Skillebyholm 7
153 91 Järna
Tfn: 08-551 577 85, 0702-930 412
daniel@skillebyholm.com