TCYK – yrkesbevis

Skillebyholms Trädgårdsutbildning har nu tillstånd att utfärda TCYKs yrkesbevis för trädgårdsyrken. I dagsläget har vi inga fasta kursdatum, men du kan göra en förutsättningslös intresseanmälan, så kontaktar vi dig när det är dags för kurs. Klicka här för intresseanmälan!

TCYK står för Trädgårdsnäringens Centrala YrkesKommitté
Genom samverkan mellan olika intressenter inom trädgårdsnäringen har branschen satt upp kunskapsmål för att höja kvalitet och status på grönytearbete och trädgårdsanläggning. Dessa kunskapsmål är samlade i olika yrkesbevis som styrker erforderlig teoretisk och praktisk kompetens inom området.

Nedan listas de områden som Skillebyholm har tillstånd för att ge ut yrkesbevis för.

Om du klickar på länken kommer du till kursbeskrivning för respektive yrkesbevis.

Branschens kunskapskrav
Yrkesbevis 1 – Skötsel och förvaltning av utemiljö
Yrkesbevis 2 – Ritningsläsning. avvägning och utsättning.pdf
Yrkesbevis 3 – Schakt. fyllning och dränering.pdf
Yrkesbevis 4 – Markbetong och asfalt.pdf
Yrkesbevis 5 – Trappor och murar.pdf
Naturstensarbeten
Yrkesbevis 6.1 – Naturstensarbeten – steg 1.pdf
Yrkesbevis 6.2 – Naturstensarbeten – steg 2.pdf
Yrkesbevis 6.3 – Naturstensarbeten – steg 3.pdf
Yrkesbevis 7 – Gräsanläggning.pdf
Växtkännedom
Yrkesbevis 8.1 – Växtkännedom – steg 1.pdf
Yrkesbevis 8.2 – Växtkännedom – steg 2.pdf
Yrkesbevis 8.3 – Växtkännedom – steg 3.pdf
Yrkesbevis 9 – Beskärning och trädvård.pdf
Yrkesbevis 10 – Lekredskap och träarbeten.pdf
Yrkesbevis 11- Vår uppgift som kyrkogårdsarbetare.pdf
Yrkesbevis 12 – Vår uppgift som krematorietekniker.pdf