Korta kurser

blommor vid Skillebyholm

Skillebyholms Kortkurser Trädgård

Våra kursledare är mycket erfarna och delar med sig av alla sina kunskaper till dig som kursdeltagare, räkna med fullspäckade timmar i naturskön miljö på Skillebyholms trädgårdsutbildning i Sörmland. Om inget annat anges pågår kursen mellan kl. 10.00 och 15.00.

Vi genomför våra kortkurser i samarbete med Folkuniversitetet i Södertälje. Du bokar därför kursen direkt via dem. Klicka på länken ”Boka kursen hos Folkuniversitetet” under respektive kursbeskrivning, så kommer du till Folkuniversitetets hemsida, där pris och andra uppgifter finns för kursen.

Skillebyholms Kortkursprogram vår/sommar 2018:

Lördag 3 mars och 26 maj Naturlig biodling 2 dagar

Kursen går igenom själva bisamhället, vilka olika bin som finns och vilken utrustning du behöver för att starta upp. Du får också veta vad som gäller för biodling i Sverige, etik och skyldigheter. Biskötsel över året gås igenom och du får information om bisjukdomar, nektarflöde och pollinering. Till slut tar vi även upp honung, hur den ”skördas”, slungas och behandlas, samt information om andra biprodukter.” Vid avlutad kurs har du teoretisk kunskap att starta upp en egen kupa.
Kursinnehåll naturlig biskötsel:

  • Biskötsel i Sverige – vad behövs för att börja
  • Bisamhället
  • Binas biologi, biraser
  • Bikupor och utrustning
  • Biskötsel genom året vår, sommar, höst
  • Bisjukdomar
  • Nektarflöde och pollinering
  • Honung och andra produkter
  • Honung – slungning och behandling – skötsel av biredskap

Besök vid kursledarens bikupor och vid gynnsamt väder även öppning/visning av kuporna.
Kursledare: Sabina Sundman
Boka kursen hos Folkuniversitetet.

 Lördag 10 mars Fruktträdsbeskärning

Lär dig beskära fruktträden i din trädgård för ökad vitalitet och fruktsättning. Vi går igenom beskärningens grunder steg för steg och du lär dig tekniken att använda sekatör och såg för rätt snitt. Hur beskär man ett träd som är gammalt och inte beskurits på länge? Eller hur beskär jag det nyplanterade trädet för att få bra grenbyggnad för framtiden? Du lär dig när och hur mycket du ska beskära för att få ut det bästa av dina kära fruktträd. Utbildningen sker i parken på vackra Skillebyholm och de praktiska momenten varvas med teori av vår trädgårdsmästare. Medtag arbetskläder efter väder. Sekatör och såg går att låna men har du egna redskap som du är van vid får du gärna ta med dessa. 
Kursledare: Daniel Henkelmann.
Boka kursen hos Folkuniversitetet. 
 
 

Lördag 17 mars Prydnadsbuskebeskärning (obs! på Torekällberget)

Vi går igenom beskärningens grunder steg för steg och du lär dig tekniken att använda sekatör och såg för rätt snitt. Hur beskärs trädgårdens buskar så att de blommar så rikligt som möjligt och får de största nyponen eller bären? Du lär dig när och hur mycket du ska beskära för att få ut det bästa av trädgårdens buskar utan att för den sakens skull äventyra deras livslängd. Utbildningen sker i parken på Torekällberget och de praktiska momenten varvas med teori av Skillebyholms erfarna trädgårdsmästare. Medtag arbetskläder efter väder. Sekatör och såg går att låna men har du egna redskap som du är van vid får du gärna ta med dessa.
Kurledare: Daniel Björklund Jonsson.

Boka kursen hos Folkuniversitetet.

Lördag 7 april Biodynamisk Trädgårdsodling – ätbart och hållbart!

Att odla sin egen mat är något som ger livskvalitet, odlar du dessutom enligt den biodynamiska metoden, så blir maten mera näringsrik och du värnar vår natur på ett hållbart sätt. Denna kurs ger dig praktisk kunskap i hur du på bästa sätt får fart på odlingarna i början av säsongen. Vi går igenom sådd, vilken jord som lämpar sig, sådjup, temperatur och ljus och sedan hur du genomför omskolning av dina plantor. Helt enkelt tips för en lyckad odlingssäsong! Utbildningen sker i nyrenoverade växthus på vackra Skillebyholm och de praktiska momenten varvas med teoretiska på ett naturligt sätt.
Kursledare: Daniel Björklund Jonsson. 
Boka kursen hos Folkuniversitetet. 
 
 

Lördag 21 april Biodynamisk Trädgårdsodling – ätbart och hållbart!

Att odla sin egen mat är något som ger livskvalitet, odlar du dessutom enligt den biodynamiska metoden, så blir maten mera näringsrik och du värnar vår natur på ett hållbart sätt. Denna kurs ger dig praktisk kunskap i hur du på bästa sätt får fart på odlingarna i början av säsongen. Vi går igenom sådd, vilken jord som lämpar sig, sådjup, temperatur och ljus och sedan hur du genomför omskolning av dina plantor. Helt enkelt tips för en lyckad odlingssäsong! Utbildningen sker i nyrenoverade växthus på vackra Skillebyholm och de praktiska momenten varvas med teoretiska på ett naturligt sätt.
Kursledare: Johan Hellqvist.
Boka kursen hos Folkuniversitetet. 
 

Lördag 30 juni Kryddväxter odling och användning

Vi tipsar om hur du får dina kryddväxter att växa och frodas optimalt för att ge smakrika och härligt doftande skördar. All odling på Skillebyholm sker enligt den biodynamiska metoden, dvs. ekologiskt, fritt från kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Även hur du skördar och förvarar dina kryddväxter tas upp, samt olika användningsområden för kryddväxter. Utbildningen sker i anslutning till nyrenoverade växthus på vackra Skillebyholm och de praktiska momenten varvas med teoretiska på ett naturligt sätt.
Kursledare: Martine Durand.
 
  
 

Lördag 28 juli Kryddväxter odling och användning

Vi tipsar om hur du får dina kryddväxter att växa och frodas optimalt för att ge smakrika och härligt doftande skördar. All odling på Skillebyholm sker enligt den biodynamiska metoden, dvs. ekologiskt, fritt från kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Även hur du skördar och förvarar dina kryddväxter tas upp, samt olika användningsområden för kryddväxter. Utbildningen sker i anslutning till nyrenoverade växthus på vackra Skillebyholm och de praktiska momenten varvas med teoretiska på ett naturligt sätt.
Kursledare: Martine Durand.
 
 
 
 

.