Biodynamisk trädgårdsutbildning – deltid

Odla med häst och vagn

Biodynamisk trädgårdsutbildning på deltid vänder sig till dig som vill kombinera ett aktivt yrkesliv med fördjupade studier inom trädgård och odling.

Skillebyholms värdegrund är att värna om människan, jorden, naturen, miljön och djuren. Vi använder oss av begreppet biodynamisk odling, andra säger modernt sunt förnuft. Utbildningen vill inspirera och förmedla kunskap i frågor som rör hållbar odling, näring, miljö och ekologi.

Utbildningen  varvar teori och praktik under drygt fyra år inklusive 24 veckors praktik för att ge dig de kunskaper du behöver för att vara verksam i trädgårdsbranschen och i hemträdgården.

Ge dig själv chansen att utveckla ditt trädgårdsintresse tillsammans med våra inspirerande trädgårdsmästare och föreläsare!

Utbildningen

Under det första året ägnar vi oss åt naturkunskap och naturstudier, botanik, odling, metamorfosstudier, den goetheanistiska forskningsmetoden, astronomi och sinneslära.

Studierna sker under nio veckoslut med start i mitten av september varje år och inkluderar undervisning och konstnärliga övningar som målning och eurytmi varvat med egna studier och skriftliga arbeten. Vi har en studievecka praktik på sommaren i augusti.

Under utbildningen lär vi oss också planering av köksträdgård, odling av grönsaker, blommor och örter, gödsling, växtföljder och marklära.

I de praktiska momenten lär vi oss också om kompostering, plantuppdragning, sådd, skötsel och skörd av örter.

Undervisningstider

Lördagar kl. 8.30-17.30 Söndagar kl. 8.30-15.00
Övernattningsmöjligheter finns även på Kulturcentrum och på Håknäs vandrarhem. Övernattningsmöjligheterna i enkelrum på Skillebyholm är begränsade. Sovsal finns.

För en helt genomförd deltidsutbildning behövs sammanlagt drygt 4 års studier med 40 kursmoment och 24 veckors praktik förlagd till valfri tidsperiod inom valfri odling. Praktiken kan genomföras i flera olika perioder på deltid eller heltid. Praktikplatsen kan ha inriktning trädgård eller jordbruk och väljs i samråd med Skillebyholm, en handledare på plats ansvarar för praktiken.

Ekonomi

Kursavgift per veckoslut. Kostnad för eventuell kost och logi tillkommer. Obs! Utbildningen berättigar inte studiemedel från CSN.

Ansökan

Ny kursstart sker varje hösttermin och du ansöker via formulär direkt på vår anmälningssida. Före kursstart kallas du till en informationsträff här på Skillebyholm. Denna är till för att ge all information du behöver för att sedan avgöra om du vill börja på utbildningen eller inte.