Kommunal Vuxenutbildning Trädgård

Odlingar på Skillebyholm

Trädgårdsutbildning 40 veckor

Vår Kommunala Vuxenutbildning Trädgård (gymnasial nivå) 40 veckor har en antagning per termin. Nästa kursstart kommer att ske januari 2019. Ansökningsperioden är öppen mellan 28 augusti och 5 nov.

Trädgårdsodling, skötsel, beskärning, växtkännedom och företagande. 

Utbildningen vänder sig till dig som är vuxen och vill gå en gedigen grundutbildning inom trädgård med entreprenöriell inriktning. Du kan ansöka som privatperson genom din hemkommuns vuxenutbildning eller om du har företag kan du köpa enstaka kurser eller hela utbildningen. Kontakta oss för priser och kursupplägg. Utbildningen är förlagd på Skillebyholms i Södertälje kommun, som är ett ledande utbildningscentrum i trädgårdsbranschen. Trädgårdsodling, plantskola, trädgårdsskötsel och anläggning står på schemat. Utbildningen är CSN-berättigande.

Utbildning riktar sig till dig som:

– vill byta yrkesbana
– vill arbeta fysiskt utomhus
– redan arbetar i trädgårdsbranschen men saknar utbildning
– är arbetslös och vill arbeta i en bransch som erbjuder många jobb

Det är din hemkommun som beslutar om vilka som blir antagna till utbildningen från just din kommun. Vänd dig till Vuxenutbildningen i din hemkommun för att ta reda på vilka kriterier som gäller.

Teori, praktiska moment och praktik på företag

Utbildningen bedrivs med både teoretiska och praktiska moment och utbildningstiden varvas med lektioner i klassrummet, lektioner ute i trädgården, parken och i Skillebyholms växthus. Vi gör även studiebesök och besöker relevanta arbetsplatser.

Praktik ute på företag s.k. arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår. Genom APL får du en direktkontakt med duktiga yrkesverksamma personer i trädgårdsbranschen. Du lär dig också att arbeta med de vanligast förekommande trädgårdsmaskinerna inom odling, skötsel och anläggning.

• Utbildningen ger dig viktiga baskunskaper i hur mark och växter fungerar. Ett ordentligt bassortiment av växtmaterial, som är en viktig hörnsten för ett bra yrkesutförande.

• Trädgårdsodling ger dig viktiga kunskaper om basen för all växtproduktion, jordbearbetning och gödsling, plantuppdrivning, skörd och hantering av trädgårdsväxter. I fördjupningen plantskoleväxter lär du dig om kvalitetsbestämning och sortiment för produktion av plantskoleväxter.

• Du får kunskap om skötsel och anläggning av trädgårdsmiljöer, beskärning av buskar och träd.

• I kursen entreprenörskap och företagande lär du dig att starta, driva och avsluta ett fiktivt företag. Dessa kunskaper ger ökad insyn och förståelse för hur företag fungerar och är både för dig som tänker dig att arbeta som anställd eller vill utveckla eget företagande.

Efter utbildningen är Du redo att sköta parker, privata trädgårdar och kyrkogårdar.

Utbildningen är ettårig (40v) och startar en gång per termin.

Klicka här för mer info och kursupplägg:

Informationsblad Trädgårdsutbildning Trädgård 2018

Att ansöka: Ansökan ska alltid göras genom VUX i din hemkommun oavsett var i landet du bor. Skillebyholm har avtal med Salem, Nykvarn, Botkyrka och Huddinge kommun. Bor du i en annan kommun än de fem uppräknade ska du kontakta studievägledaren på VUX i din hemkommun och be dem söka kontakt med någon av våra samarbetskommuner. Eftersom utbildningen är relativt ny kan det hända att just din studievägledare inte känner till oss än, tipsa om vår hemsida och be dem kontakta oss om de vill veta mer om utbildningens innehåll.

Du hittar mer om ansökning till Komvux hos våra samarbetskommuner (klicka på länken):

Södertälje
Huddinge
Salem
Botkyrka