Trädgårdsskötsel, 45p.

Kursinnehåll: Anläggning och skötsel av trädgårdar och odlingar, beskärning, trädgårdsmaskiner, trädgårdens estetik, trädgårdens historia. För mer detaljerat innehåll, se kursplan:

Kursplan Trädgårdsskötsel och Underhåll

Trädvårdsplan 2018:

180402_Trädvårdsplan_Nora och Christin

Trädvårdsplan Rönnebo_Grupp 2

Trädvårdsplan Trosa

Kursmaterial Beskärning:

Beskärningsprov 2018 YH omg6

Principer för beskärning, Malmö 2017-02-20

Kursmaterial Anläggning (teori):

Inlämningsuppgift Anläggning J.W 2017-10-11

Lathund Konsumenttjänstlagen JW 2017-10-11
Trädgårdens delar JW 2017-10-11
Detaljplan_bygglovsritning Skilleby JW 2017-10-11
Entreprenadkontrakt exempel JW 2017-10-11
St Eriks Dimensionering av överbyggnad mm. JW 2017-10-11

Marksten & Plattor del III, drift och underhåll 2017-10-11

Kursmaterial Skötselplan:

Karta 1 Skötselplan 2018-02-22

Karta 2 Skötselplan 2018-02-22

Karta 3 Skötselplan 2018-02-22

Inlämningsuppgift Skötselplan JW, 2018-02-21

Skötselplan exempel Säby H.Harling

SLU Gräsmattan som kulturellt och ekologiskt fenomen 2017-09-14 
SLU Ängar 2017-09-14

Skötselplan exempel 2017-03-28

Kursmaterial Ritningsläsning:

Ritningsläsning YL, 2017-03-31

Kursmaterial Trädvårdsplan 2017:

Litteraturlista Trädvårdsplan JW, 2017-03-15
Trädvårdsplan Badhusparken, JW 2017-03-08
Trädvårdsplan Södertälje Stadspark, JW 2017-03-08

 

Kursmaterial Färglära:

Färglära ur Goethes Färglära, Hanna Saugbjerg 2017-02-01

Kursmaterial Anläggning:

Prislista Trotab
Prislista Jehanders 2016
Skötselmanual för bostadsgårdar
Skötselmanual Poseidon version 2.0 2017-08-22
Skötselmanual kyrkogårdar Gröna fakta
Dimensionering av överbyggnad

Exempel parker:

Enköpings parker 2017-08-24
Trädgårdsparken Kulturcentrum 2017-08-24