Om Skillebyholm

194691

Ett biodynamiskt utbildningscenter i naturskön miljö.

Skillebyholm ligger utanför Järna samhälle, söder om Stockholm. Gården omfattar 53 hektar åker, trädgård, hagmark och skog. Landskapet präglas av den sörmländska skärgården. En stor ekhage sträcker sig ner till en vik av Östersjön och genom löv- och barrskogen slingrar skogsstigar.

På Skillebyholm finns dessutom Svenska Demeterförbundet, en kontrollorganisation för biodynamisk odling i Sverige & Biodynamiska föreningen.

Biodynamiskt centrum för odling och näringsfrågor

Skillebyholm är ett biodynamiskt centrum för odling och näringsfrågor, med utbildningar på hel- eller deltid. Vi anordnar även kortare kurser inom trädgård.

Trädgården består av grönsaksodling på friland och i växthus, örtagård, blomsterodlingar och en park. Lantbruket har djur, odlar vall och brödsäd. Råvaror från odlingarna handlar du i gårdsbutiken eller avnjuter tillagade i restaurangen. Under sommarsäsongen har vi även försäljning av egna biodynamiskt odlade plantor.

Biodynamisk odling

Biodynamisk odling är en ekologisk odlingsmetod men utöver att jorden brukas kemikalie- och konstgödselfritt använder man ett kretsloppstänkande med komposthantering och särskilt utformade preparat så att gården blir självförsörjande.

Helheten sätts i centrum när man skapar en balans mellan mark, växter och djur får människan närande och hälsosamma livsmedel. Läs mer hos biodynamiska föreningen

Skillebyholms historia

På Skillebyholm har jordbruk bedrivits under hela 1900-talet och 1915 lät en läkare från Stockholm uppföra mansgårdsbyggnaden i herrgårdsstil, kallad ”Vita huset”, som privatbostad för sin familj. Tanken var att bedriva ett pensionat men ekonomin höll inte och på 1920-talet såldes gården till grosshandlare Carl Gustaf Lundgren med familj som startade en handelsträdgård.

När gården 1974 såldes vidare till Stiftelsen Skillebyholm fanns här grönsaksodling till husbehov och viss torgförsäljning med hjälp av tre växthus, över 200 fruktträd och ett stort antal bärbuskar samt kor, grisar och höns.

Den nya stiftelsens första ordförande Thomas Lüthi ville förvandla Skillebyholm till en utbildningsplats för biodynamisk odling och så blev det. Förutom odling av grönsaker på friland och i växthus, bärbuskar och fruktträd finns även ett snittblomsland och en örtagård.

Den första trädgårdsmästarutbildningen startade 1974 och var då ett år, på 1980-talet blev den två år, 1996 blev den tre år och 2010 startade den första yrkeshögskoleutbildning som är två år. Deltidsutbildningen startade 2002.

Gårdsbutiken startade 1993 och den nya restaurangen byggdes år 2000.