Växtkännedom och tillämpning 55p.

Kursinnehåll: Växtkännedom annueller, perenner, lignoser och lökväxter, botanik och floristik, kvalitetsregler och användningsområden för trädgårdens växter. För mer detaljerat innehåll, se kursplan:

Kursplan Växtkännedom och Tillämpning

Grupparbeten lökar och knölar feb 2018:

Skugga_ halvskugga

Grupparbeten barrväxter jan. 2018:

Högväxande barrväxter
inlämningsuppgift

180126_F. Färgade barrväxter i olika storlek
Medelstora barrväxter
Låga barrväxter
Barrväxter Solitärer Grupparbete

Kursmaterial Växtkännedom:

Div. dokument från undervisning 29-30 jan, JW

Ritning Skärgårsänägen 12, JW 2018-01-30

Facit övningsuppg. J.W 20174-02-03

Barrväxter, 2018-01-22

Barrträdens odlingsformer, 2018-01-22

Växtlista Barrväxter 2017_18 JW pdf

Växtlista-Barrväxter-Skillebyholm-2017_18-JW excel

Växtlista Buskar o träd ht 17, JW excel

Växtlista Buskar o träd ht 2017 JW pdf

Träd och buskar i staden, lista JW 2017-10-31

Perenner namnprov 2017-09-25

Perenner namnprov 2017-09-25 excel

Vilda och förvildade träd och buskar – 2017-08-15

Lökar_Marina Rydberg 2017-02-14
Lökar2_Marina Rydberg 2017-02-14

Skärholmen 1 HT16
Skärholmen 2 HT16
Vad betyder det vetenskapliga namnet HT16

Grupparbeten Buskar dec 17:

171206_Buskar_grupp 5_v1
171206_Buskar_presentation_v2
Växtkalender_Buskar för surjord
Buskkalender
Buskar

Kursmaterial Botanik HT-16:

Perenner namprov omg. 6 sep 2017
Rekommenderad litteratur
Systematik 1
Systematik 2
Växtnäringsämnen växtsjukdomar
Struwe
Cellen fotosyntes
Cirkadiskamrytmer och växtrörelser
Genetik
Introduktion
Livscykler
Spridning anpassning försvar
Växtens uppbyggnad och struktur
Växtfamiljer 1
Växtfamiljer 2
Växthormoner växtens utveckling