Hållbar Trädgårdsodling, 55p.

Kursinnehåll: Trädgårdens hantverk, människans påverkan och aktuell jordbrukssituation. Aktuell forskning inom jordbruk och trädgård, odlingssystem. För mer detaljerat innehåll, se kursplan:

Kursplan Hållbar Trädgårdsodling

Blomsterväv_Hanna S 2018-05-31

JBV:s foldrar:

JBV Odling och plantering av ekologiska grönsaksplantor

JBV Odlingssystem

JBV Ekologisk Odling i kruka

Dokument Paneldebatt:

Frågor o facit KRAV-föreläsning 2017-12-08

Instruktion inför v. 49/50 Kretsloppsanpassade odlingssystem med paneldebatt 2017-12-05

Presentation permakultur, Olivia Ahltorp 2017-12-11
Informationsutskick Permakultur Olivia Ahltorp 2017-12-13
PermakulturensKärna, Olivia Ahltorp 2017-12-13
Essence_of_permaculture, Olivia Ahltorp 2017-12-13

Dokument BERAS Hans von Essen:

3.-Växtföljd-och-baljväxter 2017-09-12
2.-Östersjöns-miljö-och-markbördigheten 2017-09-12

Övningsuppgift Hållbar Trädgårdsodling 2017-10-05, HvE

Dokument från Niklas Palmcrantzs kurs:

Markekologi – Niklas Palmcrantz bildpresentation 2017-09-22
Ekologi Niklas Palmcrantz – kursupplägg 2017-08-29
Ekologi – Niklas Palmcrantz – bildpresentation 2017-09-01

 Dokument från Wijnand Kokers kurs:

Bevattning Uppgift v. 39 W.Koker

Näringsämnenas tillgänglighet vid olika surhetsgrad 2016-11-18
pH och växtslag 2016-11-18
Schematisk profil 2016-11-18

Dokument från kursen Forskning med Artur Granstedt:

Inlämningsuppgift Artur Granstedt 2017-10-03

Hållbar trädgårdsodling forskning Artur 20170130

Fördjupningslitteratur:

Quality and safety of organic products Food systems compared Fibl-dossier nr 4 2017-08-25

Nature Conservation 2017-08-25