Entreprenörskap, 45p.

Kursinnehåll: Entreprenörskap och företagande, ekonomi, affärsplan, idéutveckling, projektledning, arbetsrätt, arbetsledning, marknadsföring. För mer detaljerad innehåll, se kursplan:

Kursplan Entreprenörskap och ledning