Biodynamisk och ekologisk växtproduktion 60 YH-p

Plantdagen Skillebyholm

 

 

 

 

 

Kursplan Biodynamisk och ekologisk växtproduktion

Kursmaterial Växtproduktion:

Såtider Hanna S, 2017-03-13

Kursmaterial Grönsaksodling:

Ogräsreglering-2016-12-28
Teknik 2016-12-28
Växthusodling 2016-12-28
Gröngödsling 2016-12-28
Kvalitet och lagring 2016-12-28
Ogräsens Biologi 2016-12-28
Övrig litteratur 2016-12-28

Kursmaterial Frukt & Bär:

Topics of fruit growing 2017-02-13
Äpplen med bilder 2017-02-13
Fruktodling och efterskördbehandling_Ibrahim Tahir 2017-01-30
Viktigaste kapitlen i Fruktodling och efterskördbehandling:
II Att välja rätt plats ; III Sorter och grundstammer ; IV Odlingssystem ; VIII Gödsling ; IX Bevattning ; X Markbehandling
Växtskydd i ekologisk fruktodling 20170130