Biodynamisk och ekologisk växtproduktion, 60p.

Plantdagen Skillebyholm

 

 

 

 

 

Kursinnehåll: Biodynamisk/ekologisk produktion friland och växthus, växtföljd, växtnäring, växtskydd, skörd och försäljning. För mer detaljerad information se kursplan: 

Kursplan Biodynamisk och ekologisk växtproduktion

Kursmaterial Växtskydd:

Växtskydd i ekologisk trägårdsodling, Svitlana Petina 2017

2017-08-29:
Växtskydd – Jordbruksverket
Bikarbonat mot mjöldagg

Biologisk bekämpning av skadedjur i hobbyväxthus
Fåglar i stadens trädgårdar
Naturliga fiender till växtätande insekter
Rådjur och gnagare i våra trädgårdar
Samodling – som bekämpningsmetod mot skadeinsekter

Sniglar och snäckor i trädgården
Spindlar – viktiga nyttodjur i trädgården
Växtskador

Kursmaterial Växtproduktion:

Växter i det ätbara landskapet, Solbacka Paul Teepen 2017-11-21

Att beräkna växtnäring_Kersti Brandel 2017-11-06

Inför skrivningen och växtnäringsuppgift_Kerstin Brandel 2017-11-08

Kursplanering växtnäring Kerstin Brandel 2017-10-31

Makro- och mikronäringsämnen, Kerstin Brandel 2017-10-31

Ur växtbiologi_Tom Ericsson, s. 17-28, 2017-10-23

Lagringstabell – Johan Nilsson 2017-09-07

Jordbruksverkets pdf ”Kvalitet och lagring” 2017-09-07

Såtider Hanna S, 2017-03-13

Kursmaterial Grönsaksodling:

Biodynamic greenhouse Management, Grotzke, 2017-11-30

Ogräsreglering-2016-12-28
Teknik 2016-12-28
Växthusodling 2016-12-28
Gröngödsling 2016-12-28
Kvalitet och lagring 2016-12-28
Ogräsens Biologi 2016-12-28
Övrig litteratur 2016-12-28

Kursmaterial Frukt & Bär:

Topics of fruit growing 2017-02-13
Äpplen med bilder 2017-02-13
Fruktodling och efterskördbehandling_Ibrahim Tahir 2017-01-30
Viktigaste kapitlen i Fruktodling och efterskördbehandling:
II Att välja rätt plats ; III Sorter och grundstammer ; IV Odlingssystem ; VIII Gödsling ; IX Bevattning ; X Markbehandling
Växtskydd i ekologisk fruktodling 20170130