Biodynamisk och ekologisk växtproduktion, 60p.

Plantdagen Skillebyholm

 

 

 

 

 

Kursinnehåll: Biodynamisk/ekologisk produktion friland och växthus, växtföljd, växtnäring, växtskydd, skörd och försäljning. För mer detaljerad information se kursplan: 

Kursplan Biodynamisk och ekologisk växtproduktion

Extra kursmaterial växtskydd från Kerstin Brandel 2018-08-23:

Välj arbetsuppgift, Kerstin Brandel 2018-08-30

Arbetsuppgifter med redovisning, Kerstin Brandel 2018-08-30

Växtskydd – Jordbruksverket
Bikarbonat mot mjöldagg

Biologisk bekämpning av skadedjur i hobbyväxthus
Fåglar i stadens trädgårdar
Naturliga fiender till växtätande insekter
Rådjur och gnagare i våra trädgårdar
Samodling – som bekämpningsmetod mot skadeinsekter

Sniglar och snäckor i trädgården
Spindlar – viktiga nyttodjur i trädgården
Växtskador

Kursmaterial Lagring/försäljning/skörd/kvalitet, Johan Nilsson 6-7 sep 2018:

Lagringstabell – Johan Nilsson 2018-08-23

Jordbruksverkets pdf ”Kvalitet och lagring” 2018-08-23

Inlämningsuppgift Vårbruk:

Prov kurs 1 o 3 VT18 omg 6

Grupparbeten Frukt och bär feb 2018:

Tidiga äpplen

Körsbär grupparbete 2018-02-02

GRUPP F

Plommon

Kursmaterial Frukt & Bär 2018:

Examinationsuppgift Frukt och Bär YH 2018-02-01

Topics of fruit growing 2018-01-26
Äpplen med bilder 2018-01-26
Fruktodling och efterskördbehandling_Ibrahim Tahir 2018-01-26
Viktigaste kapitlen i Fruktodling och efterskördbehandling:
II Att välja rätt plats ; III Sorter och grundstammer ; IV Odlingssystem ; VIII Gödsling ; IX Bevattning ; X Markbehandling
Växtskydd i ekologisk fruktodling

Kursmaterial Växtproduktion åk. 1, v. 2-3 2018:

Biodynamic greenhouse Management, Grotzke, 2017-11-30 (obl. litt)

Från Philipp Weiss föreläsning:

Fleråriga Grönsaker Philipp Weiss 2018-01-16

Från Johan Nilssons undervisning:

Grönsaksfamiljer lista
01_ekol_odling
04_ogras
06_marktack
07_grongodsling
08_vaxtskydd
12_vaxtnaring
Växtskydd
Gröngödsling
Odling Växtföljd 2018
Växtföljd i den lilla trädgården Fakta 61
Samodling länkar

Examinationsuppgift växtföljd YH2018.

Gröngödsling 2018-01-10
Växtskydd 2018-01-10
Växtföljd 2018-01-10

Inför Hanna Saugbjergs undervisning:

Såtider Hanna S, 2018-01-10

Från Johan Hellqvists undervisning:

Rödbeta JH 2018-01-10
Potatisväxter JH 2018-01-10
Mangold JH 2018-01-10

Kursmaterial Växtskydd åk.2:

Växtskydd i ekologisk trägårdsodling, Svitlana Petina 2017

Kursmaterial Växtproduktion åk.2:

Växter i det ätbara landskapet, Solbacka Paul Teepen 2017-11-21

Att beräkna växtnäring_Kersti Brandel 2017-11-06

Inför skrivningen och växtnäringsuppgift_Kerstin Brandel 2017-11-08

Kursplanering växtnäring Kerstin Brandel 2017-10-31

Makro- och mikronäringsämnen, Kerstin Brandel 2017-10-31

Ur växtbiologi_Tom Ericsson, s. 17-28, 2017-10-23

 

 

Kursmaterial Grönsaksodling 2017:

Ogräsreglering-2016-12-28
Teknik 2016-12-28
Växthusodling 2016-12-28

Kvalitet och lagring 2016-12-28
Ogräsens Biologi 2016-12-28
Övrig litteratur 2016-12-28