Dagsarkiv: 29 september, 2017

Deltidsutbildningen är igång!

Helgen 16-17 september startade vi ny termin på vår deltidsutbildning ”Biodynamisk Trädgårdsutbildning”.

Som traditionen bjuder välkomnade vi nya och gamla elever med gemensam presentation och Thomas hösttal. Det blev en intressant och inlevelsefull presentationsrunda, där vi fick veta lite om varje deltagare och varför de valt att studera denna utbildning. De som redan gått ett antal terminer berättade även om sin upplevelse av utbildningen såhär långt. Här några citat från presentationen:

Efter välkomnandet var det dags för gårdsvandring med Thomas för nykomlingarna. Årskurs 2-4 hade denna helg kurs i ”Uppmätning av arealer”. 

Samling för gårdsvandring.

Straxt utanför gårdsgränsen finns ett minnesmärke över den gamla riksvägen. Thomas visar hur här har skumpat fram både kungar, drottningar och många andra på sin väg mot huvudstaden.

Vidare genom skogen visade och förklarade Thomas hur gallring av sly och buskar gjort att vegetationen ändrats med en mångfald av vårblommor vid denna stig. Först kommer blåsipporna, sedan vitsippor och så småningom liljekonvaljer.

Blåsippstigen

Vandringen fortsatte så småningom ut över hagmarken.

Mot hagmarken!

Här samlades vi och fick höra om hur marken här är Natura 2000-klassad, för sin fina mångfald. Under sommaren har till och med hittats en sällsynt och fridlyst Nattviol här!

Natura 2000 område

Till slut var vi tillbaka i klassrummet, där Thomas fortsatte sin undervisning.

Undervisning i ”Gröna Matsalen”

Blir du nyfiken på vår deltidsutbildning? Mer information finns här
Kursen är fulltecknad för denna gång, men ny kursstart sker i september 2018 och du kan redan nu anmäla ditt intresse på denna sida.